JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Béka a körben!

A játék típusa

Gyakorló játék, szimbolikus játék, 0-3 éves korosztály számára

Pedagógiai és fejlesztési célok

Nagymozgás
Téri orientáció
Vizuális észlelés
Auditív észlelés
Vizuális figyelem
Auditív figyelem
Beszéd
Ritmusérzék fejlesztése

Korosztály

2-3 éves kor

Játékosok száma/csoportlétszám

Szülő gyermekével, vagy kiscsoportban 8-10 fő

A játékhoz szükséges idő

15 perc

Helyigény

min. 5 m x 5 m alapterületű helyiség

Szükséges eszköz(ök)

Tornateremben általános tornaeszközök, otthoni környezetben párna, ágy, fal stb.

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Béka a körben

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Észlelés, reakció, nagymozgások, beszéd, ritmusérzék fejlesztése

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
2 perc

A játék indítása
2 perc

A játék menete
10 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
1 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

Szóban közlés módszerével, és bemutatással, együttes csoportjáték formájában.

Kört rajzolunk a kijelölt játéktér közepére. Itt helyezkedik el a „Béka”. A körtől meghatározott távolságra házakat jelölünk ki különböző tárgyak, eszközök (zsámoly, bordásfal, tornaszőnyeg, otthoni környezetben nagyobb párna, ágy, fal stb.) segítségével.

A játék indítása

A játék vezetője lesz először a „Béka”. „Gyerekek én leszek a „Béka”!  Ti pedig a következő mondókával ingerlitek a „Békát” a körön kívül ”Béka, béka brekeke, megfognál, ha lehetne!”. A béka először csak csendben ül, majd mérges lesz és megpróbál benneteket elkapni!

Mindenkinek a kijelölt házba/házába kell menekülni, ott nem tudja megfogni a béka!

Az az ügyes, akit nem fognak meg!

A játék menete

A gyerekek a ”Béka, béka brekeke, megfognál, ha lehetne!”.  tréfás mondókával ingerlik a „Békát”

A „Béka” egy ideig csendben ül, majd hirtelen felugrik, elindul és valakit igyekszik megfogni. A gyerekek megfordulva igyekeznek a részükre kijelölt házba futni. Ha a „Béka” megfogott valakit, azzal helyet cserél.

A játékot 5x, 6x meg lehet ismételni.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

Az a legügyesebb, akit egyszer sem fogott meg a „Béka”!

Szabályok, instrukciók

A menekülő megérintése megfogásnak számít.

A segédeszköz megérintése megfogásnak számít.

Csak a házon kívüli fogás érvényes.

Nem lehet a „Béka” körébe belépni.

Eszköz(ök)

Kréta, tornatermi vagy otthoni berendezés, tárgyak, eszközök

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Változtatni lehet a „ház” helyét.

Változtatni lehet a kiinduló helyzetet.

Meg lehet határozni a menekülés mozgásformáját, pl. gurulva, kúszva, mászva, járásban, futással, gurulózsámolyon…

Egy közös „házat” is ki lehet jelölni, ahova meghatározott helyzetbe kell megérkezni.

Gurulózsámolyon is végezhető a tevékenység.

Felhasznált irodalom

Pásztory Attila, Rákos Etelka (1998): Sportjátékok I. Iskola és népi játékok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Lukácsy András (1988): Játszd újra! – A világ 100 alapjátéka

A játékot adaptálta

László Anita gyógytornász

 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

Ha járó, futó, szaladó gyerekek is játszanak, ők mindenképpen cipőben legyenek!

Kerekesszékes gyermek esetében érdemes nagyobb teret kijelölni a játékhoz, a házak méreteinek illeszkednie kell a segédeszköz méreteihez. A nehezen közlekedő gyermekek esetében a házba érés akár lehet a ház megérintése is, pl. fal.

A különböző mozgásállapotú gyermekek esetében lehet a „házak”-at közelebb helyezni (mozgásállapotnak megfelelő távolságra).

Amennyiben a béka gyors, jó mozgásállapotú gyermek, de a játékosok nem, akkor a béka közlekedését nehezíteni szükséges, pl. egy lábon ugrálhat, tyúklépésben járhat stb..

Amennyiben a béka lassú, gyengébb mozgásállapotú gyermek, akkor a többi játékosnak kell nehezíteni a menekülés lehetőségét, hasonló módon, mint az előző esetben, vagy a békának olyan segédeszközt kell adni, amivel gyorsabbá válhat, pl. gurulózsámolyon, esetleg amivel „hosszabbá” válik a keze, pl. egy tornabot.

Változtatni lehet a „ház” helyét.

 

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

Gurulózsámolyon minden gyermek hasonló feltételekkel részt tud venni a játékban.

 

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Baleset elkerülése érdekében érdemes minden játékosnak külön „házat” kijelölni, így a segédeszközök nem ütköznek.

Változtatni lehet a „ház” helyét.

Változtatni lehet a kiinduló helyzetet.

Egy közös „házat” is ki lehet jelölni, ahova meghatározott helyzetbe kell megérkezni.

Megjegyzés

 

A segédeszköz megérintése megfogásnak számít.

 

Vissza a játékokhoz