JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Féltek-e a medvétől?

A játék típusa

Gyakorló játék, szimbolikus játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

Nagymozgások, auditív, vizuális észlelés, figyelem, beszéd fejlesztése. Csoportos játék esetén szülő-gyermek kapcsolat erősítése.

Korosztály

3 éves kor

Játékosok száma/csoportlétszám

Szülő gyermekével, vagy kiscsoportban 8-10 fő

A játékhoz szükséges idő

20 perc

Helyigény

minimum 6 m x 6 m terület

Szükséges eszköz(ök)

Széles ragasztószalag, amivel kijelöljük a Medve helyét

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Féltek-e a medvétől?

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Affektív terület
szociabilitás
Pszichomotors funkciók
nagymozgás
téri orientáció
Kognitív funkciók
vizuális észlelés
auditív észlelés
vizuális figyelem
auditív figyelem
Beszéd

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
2 perc

A játék indítása
2 perc

A játék menete
15 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
1 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése
Alapvonalak felragasztása széles ragasztócsíkkal

A játék indítása

Módszer: szóban közlés, bemutatás.

Gyerekek figyelmének felkeltése. Figyeljetek, én leszek a „Medve”! a felnőtt (szülő) elhelyezkedik a két alapvonal között vagy a szőnyegen „Ez  a tér a „Medve otthona”! (két, kb. 6m szélesen egymástól 3 méterre elhelyezkedő alapvonal között, otthoni környezetben szőnyeg).

A többi gyereket megkérjük, helyezkedjenek el az alapvonal mögött, szemben a „Medvével”. Úgy kell átjutni a medve otthonán, hogy ne kapjon el benneteket!

A játék menete

Együttes bemutatás, a játék begyakorlása.

A gyerekek az egyik alapvonal mögött helyezkednek el. A játék akkor kezdődik, amikor a „Medve” hangosan megkérdezi: „Féltek-e a Medvétől?”

A gyerekek „Neeem!!”-el válaszolnak, és megpróbálnak átjutni  a játéktér túlsó alapvonala mögé. A „Medve” igyekszik minél több gyermeket megfogni, akik szintén medvék lesznek. A következő átjutásnál mindegyik medve önállóan próbál az átjutók közül foglyot ejteni.

A játék újrakezdésekor már meg lehet kérdezni, hogy „Ki szeretne „Medve” lenni?” Kijelölünk egy „Medvét” és megismételjük a játékot 5x-6x.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

Az a kisgyerek a legügyesebb, akit a medvék nem tudnak elkapni!

Szabályok, instrukciók

A „Medve csak a kijelölt alapvonalak között vagy a szőnyegen foghatja meg a gyerekeket.

Az átjutó gyerekek csak egy irányba haladhatnak, nem lehet visszaérkezni a kiindulási zónába.

Hangosan kérdezzen a „Medve”!

Gyerekek hangos „Neeeem”-el válaszoljanak!

Eszköz(ök)

Széles ragasztószalag.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Akit elsőnek megfognak, az lesz az új fogó, a „Medve” .

Értékelés: Az az ügyes, akit nem tudnak megfogni egyszer sem!

Az alapvonalak közötti átjutás testhelyzetének meghatározása: kúszás, mászás, térdelés, gyalog, futva…

Udvaron krétával felrajzolt vonalak között is játszható.

Felhasznált irodalom

Pásztory Attila, Rákos Etelka (1998): Sportjátékok I. Iskola és népi játékok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Lukácsy András (1988): Játszd újra! – A világ 100 alapjátéka

A játékot adaptálta

László Anita gyógytornász

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

Mozgásállapotnak megfelelő kiinduló helyzet felvétele. Bottal, kerettel közlekedő gyermekek kúszhatnak, mászhatnak vagy járhatnak az átjutás során.

Ha elektromos vagy mechanikus kerekesszékkel közlekedő gyermek van a csoportban, akkor a baleset elkerülése érdekében ajánlott, hogy a járó gyerekek mindig cipőben legyenek.

Akit elkapnak, az lesz a fogó. Ha kerettel, járóbottal érinti meg a társat, a társ is fogóvá válik (ebben az esetben meg kell tanítani a gyereket, hogy finoman kell a segédeszközzel megérinteni a másikat, a balesetek elkerülése érdekében).

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

Gurulózsámollyal is végezhető, így közel azonos eséllyel tudnak a gyerekek átjutni az ellenoldalra.

 

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

 

Az alapvonalak közötti átjutás testhelyzetének meghatározásával csökkenthetjük a gyerekek mozgásában meglévő különbségeket – pl. kúszás, mászás, térdelés, gyalog, futva stb.

Ha a felnőtt kerül a Medve szerepébe, cammogva jár fel-alá a kijelölt határvonalak között, amin át kell jutni gyermekének.

Megjegyzés

 

A segédeszköz megérintése megfogásnak számít.

Vissza a játékokhoz