JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Gombócgyűjtő

A játék típusa

Gyakorlójáték, szimbolikus játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

Szociabilítás, érzelmi intelligencia, mozgás, észlelés, figyelem

Korosztály

1,5 - 3év

Játékosok száma/csoportlétszám

anya és gyermeke vagy kiscsoport

A játékhoz szükséges idő

kb. 15perc (mozgásállapottól és a „gombócok” számától is függ)

Helyigény

kb. 20 m2 alapterületű helyiség

Szükséges eszköz(ök)

piros és kék színű kislabdák, 2 db fazék vagy kosár

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Gombócgyűjtő

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Affektív terület
anya-gyermek kapcsolat
kapcsolat gyerekekkel és felnőttekkel
frusztráció kezelése
tolerancia kialakítása
önismeret
társismeret
Pszichomotoros funkciók
nagymozgások
finommotorika
tériorientáció
Kognitív funkciók
vizuális észlelés
vizuális figyelem

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
kb. 3perc

A játék indítása
kb. 5perc

A játék menete
kb. 10 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
kb. 3perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

A szükséges eszközök előkészítése: kék és piros színű labdákat külön válogatva beleteszünk egy-egy fazékba vagy egy-egy kosárba.

A játék indítása

A játék ismertetése:

Figyeljetek csak! Volt egyszer egy molnár, aki szilvás és epres gombócokat főzött vacsorára. A kétféle gombócot egy fazékba téve, együtt főzte (összeöntjük a labdákat egy fazékba). Igen ám, de amikor már nagyon forrt a víz, a gombócok kiugrottak a fazékból és szanaszét gurultak! Megmutatom majd, hogy gurult el az a sok gombóc!  Téged pedig arra kérlek, hogy segíts a molnárnak összeszedni és visszatenni a fazékba a megfőtt gombócokat!

A játék menete

A gyermekkel együtt megfogjuk a fazék szélét és ütemesen rázzuk a „Ki ugrott a gombóc a fazékból” kezdetű mondókára. A versszak végén szétgurítjuk a gombócokat a szobában, majd összeszedjük és beletesszük a fazékba.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

 „Hű de jót játszottunk!” Megbeszéljük, ki miben volt ügyes, megtalálta-e az összes gombócot.

Szabályok, instrukciók

Egyszerre csak egy gombócot lehet összeszedni és a fazékba tenni!

Figyeld meg, hova gurulnak!  Hol van még! Keresd meg! Menj érte! Fogd meg! Hozd vissza! Tedd bele! Milyen színű? Hova tegyük?

Eszköz(ök)

Piros és kék színű kislabdák, 2db fazék vagy kosár

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

A gombócokat színük (szilvás és epres) szerint külön fazékba  is válogathatjuk.

Mindenki szed minden színt (gombócot), de szétválogatva.

Játékvezető szedi az egyik színt (pl. kéket-szilvásat), gyermek a másikat (pl. pirosat - epreset)

Ki tud meghatározott idő alatt többet gyűjteni!

Ki tudja hamarabb összeszedni mind?

Ha többen játsszák, akkor csapatokat is lehet alkotni.

A játékot adaptálta

May Gabriella gyógytornász, gyógypedagógus

 


 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

A gyermeket mozgásállapotának megfelelően pozícionáljuk, majd így ismertetjük a játékot. (állva, földön ülve, sarokülésen, törökülésben, ölben ülve, ékre hasalva, gurulózsámolyra hasalva).

 

A gyermek mozgásállapotának megfelelően tud részt venni a játékban (gurulva, gurulózsámolyon gurulva, kúszva, mászva,  járva, szaladva ). A motiváció érdekében az anya, illetve a játékvezető is gyűjti a gombócokat.

Mind a két kéz használatát kérjük a gyermektől – különösen fontos ez féloldali sérülés esetén!

Ha nem tudja a gombócot (kislabdát) megfogni, akkor a fazék mellé guríthatja, lökdösheti, terelheti.

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

Könnyen megfogható méretű és minőségű labdákkal játszunk!

A gyermek mozgásállapotának megfelelő segédeszközöket előkészítjük (ék, gurulózsámoly, járást segítő eszköz).

Amennyiben kerekesszékkel közlekedő gyermek játszik, érdemes néhány gombócot magasabbra helyeznünk (pl. székre, zsámolyra), hogy ő is elérje a gombócokat.

 

A gombócok megfogását segítheti, ha kislabda helyett pl. különböző színű babzsákokat használunk.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

 

Gyűjthetjük úgy is a gombócokat, hogy nem a gombócot visszük a fazékhoz, hanem a fazekat toljuk a gombócokhoz.

A gombócokat színük (szilvás és epres) szerint külön fazékba is válogathatjuk.

Mindenki szed minden színt (gombócot), de szétválogatva.

Játékvezető szedi az egyik színt (szilvásat) gyermek a másikat (epreset).

Ki tud meghatározott idő alatt többet gyűjteni!

Ki tudja hamarabb összeszedni mind!

Ha többen játsszák, akkor csapatokat is lehet alkotni.

 

Vissza a játékokhoz