JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Házatlan mókus

A játék típusa

Gyakorló, szimbolikus játék

 

Pedagógiai és fejlesztési célok

Fiziológiás mozgások gyakorlása, térbeli orientáció, vizuális figyelem, emlékezet fejlesztése

Korosztály

3 év

Játékosok száma/csoportlétszám

Szülő gyermekével, vagy kiscsoportban 8-10 fő

A játékhoz szükséges idő

15 perc

Helyigény

15 m x 8 m  alapterületű tornaterem

Szükséges eszköz(ök)

8-10 db 80 cm átmérőjű különböző színű műanyag karika (pl. 3 db kék, 3 db piros, 2 db sárga, 2 db zöld), vagy színes köröket rajzolni krétával

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Házatlan mókus

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Pszichomotoros funkciók
nagymozgások (gurulás, kúszás, mászás) fejlesztése
térbeli tájékozódás fejlesztése
Kognitív funkciók fejlesztése
észlelés
reakciógyorsaság fejlesztése
auditív és vizuális figyelem fejlesztése

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
2 perc

A játék indítása
2 perc

A játék menete
10 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
1 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

A játékhoz szükséges eszközök előkészítése.

Különböző színű karikákat helyezünk el a terem padlójára, egymástól kb. 2-3 m távolságra, vagy felrajzoljuk a padlóra.

A játék indítása

A gyerekek figyelmének felkeltése.

Figyeljetek, most elvarázsollak benneteket kis „Mókussá”!

A különböző színű karikák lesznek a mókusházak! Miután „Mókussá” váltatok, házat kell választani magatoknak! Csiribiii-csiribáá változzatok „Mókussá” és válasszatok magatoknak házat!!

A játék menete

Miután a gyerekek elhelyezkedtek a „Mókusházakban”, felhívjuk a figyelmüket, hogy a „Mókusok ki a házból!” felszólításra el kell hagyni a házat és szabadon lehet helyet változtatni a házak között. „Mókusok be a házba!” felszólításra új házat kell keresni. Az a kismókus a legügyesebb, aki mindig talál magának házat.

Figyeljetek, mindig egy házzal kevesebb lesz!

A házatlan mókusok jöjjenek mindig hozzám!

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

Legalább 2-3 kisgyereknek maradjon ház a játék végére,

ők lesznek a legügyesebb mókusok.

A játékot érdemes 3x-4x megismételni.

Szabályok, instrukciók

Mindig másik házat kell magadnak keresni!

Egy házban egy mókus lehet!

Távolodjatok el a házaktól!

Eszköz(ök)

8-10 db 80 cm átmérőjű különböző színű műanyag karika, a karikát helyettesíthetjük fonallal, szigetelőszalaggal, de krétával is felrajzolhatóak megfelelő talajon.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

A gyerekeknek először a saját házukba kell visszatalálni. Meg kell jegyezni, milyen színű házban van, ugyanoda kell visszatérni.

Értékelés: Az a kismókus az ügyes, aki visszatalált a házába.

A karikákat a „Mókusok ki a házból” felszólítás után áthelyezve, a gyerekeknek meg kell keresni, milyen színű házban voltak korábban.

Értékelés: Az a kismókus ügyes, aki megjegyezte milyen színű házban lakott!

A terem szélén, körben, babzsákokat helyezünk el, ezek lesznek a „Mogyorózsákok”. A „Mókusok ki a házból” felszólításra a gyerekeknek minél több zsákot kell összegyűjteni.

Értékelés: Ki találta a legtöbb zsákot?

Egyik házból a másikba mindig előre meghatározott mozgásformában lehet átjutni: gurulás, kúszás, mászás, térdelés, futás, gurolózsámolyon.

Értékelés: Ki az, aki legszebben végezte el a feladatot?

Játék indítása különböző kiinduló helyzetből: ülés, törökülés, térdelés stb.

Csak egy karikával kevesebbet veszünk ki a játékból, mint a játékosok száma. A játék újraindításánál a „házatlan Mókus” is beáll újra a játékba, így soha sincs kieső játékos.

A karikák helyett lehet más eszközt is használni, pl. különböző méretű, színű alagút (ami alá bebújhatnak), vagy térbeli szivacsforma.

Felhasznált irodalom

Pásztory Attila, Rákos Etelka (1998): Sportjátékok I. Iskola és népi játékok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Lukácsy András (1988): Játszd újra! – A világ 100 alapjátéka

A játékot adaptálta

László Anita gyógytornász


 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

A különböző segédeszközökkel közlekedő gyermekek számára megfelelő hely biztosítása.

A házakat úgy kell elhelyezni, hogy a lassabb gyerekeknek is legyen esélyük, ezért gyermekenként más- más eszköz is használható a közlekedéshez, illetve a gyorsabb gyerekeknél meg lehet határozni, hogy pl. mindig minimum a 3. házba lehet csak bemenni, vagy ők csak a piros házakba mehetnek stb.

 

A játék szabályainak fokozatos elsajátítása, motiválás.

„Milyen színű házban vagy?”

„Amikor azt mondom „Mókusok ki a házból”, akkor ki kell jönnöd a házadból, ahol most tartózkodsz!”

„Minél gyorsabban találj magadnak házat!”

„Egy házban csak egy mókus lehet!”

 

A kerekesszékes gyermeknek jelölhetünk ki messzebb lévő házat, a kúszni, mászni tudó gyermeknek közelebbit.

A különbségek kiegyenlítése érdekében mindenki közlekedhet azonos módon – pl. kúszva, mászva. Felnőtt segítheti a mozgássor kivitelezését.

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

 A mozgásállapotnak megfelelően segédeszközök előkészítése, karika helyett lehet zsámolyt előkészíteni „háznak”, vagy különböző színű, formájú tornaeszközöket. A segédeszközzel közlekedő gyermekek nem tudnak a karikákba bejutni, nekik mindig ragasszuk fel, vagy jelöljük ki két zsámollyal, elemmel a házat, ami közé be tudnak állni (ilyenkor a házakat nem felszedjük, hanem bezárjuk).

A zsámolyra le lehet ülni, vagy melléállni, aki bottal, járókerettel, vagy gurulózsámolyon közlekedik.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Mindenki közlekedhet a segédeszközével – a balesetmentes játékra figyelni kell.

A gyerekeknek először a saját házukba kell visszatalálni. Meg kell jegyezni, milyen színű házban van, ugyanoda kell visszatérni.

A karikákat a „Mókusok ki a házból” felszólítás után áthelyezve a gyerekeknek meg kell keresni, milyen színű házat választottak.

A terem szélén körben babzsákokat helyezünk, el ezek lesznek a „Mogyorózsákok”. A gyerekeknek minél több zsákot kell összegyűjteni. Kerekesszékkel vagy járókerettel közlekedő gyermekek esetében (akik nem tudnak lehajolni a földre) magasabbra helyezzük a zsákokat.

Egyik házból a másikba mindig előre meghatározott mozgásformában lehet átjutni: gurulás, kúszás, mászás, térdelő helyzet, futás, gurulózsámolyon.

Csak egy karikával kevesebbet veszünk ki a játékból, mint a játékosok száma. A játék újraindításánál a „Házatlan Mókus” is beáll újra a játékba, így soha nincs kieső játékos.

 

 Vissza a játékokhoz