JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Érintős párválasztó

A játék típusa

Szociális képességek fejlesztését célzó játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

Szociális érzékenység fejlesztése

Korosztály

3-7 év

Játékosok száma/csoportlétszám

3-10 fő

A játékhoz szükséges idő

15-35 perc

Helyigény

Csoportszoba

Szükséges eszköz(ök)

Zene (magnó, számítógép stb.)

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Érintős párválasztó

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Pszichomotoros képességek
Társas érzelmi képességek
Fizikai képességek fejlesztése

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
5 perc

A játék indítása
5 perc

A játék menete
10-15 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
5 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

Zenelehetőség előkészítése, játékszabály megbeszélése.
Nyugodt, hangszeres, énekkel nem kísért zene előkészítése (pl. Négy évszak), könnyen megállítható és elindítható megoldás a lejátszó eszköz kiválasztásánál. Halkítással is lehet jelezni, hogy letelt az idő. Játékosok összegyűjtése játszószőnyegen, füves udvaron, műanyag borítású pályán.

A játék indítása

Játékszabály megbeszélése, első érintési kapcsolat meghatározása.

A játék menete

Míg szól a zene, párt kell találni a részvevők között, és meghatározott érintéssel jelezni kell a kapcsolatot, pl. kézfogás, hátak egymáshoz támasztása, belekarolás, talpak, vállak, lábszárak, ujjhegyek, stb. összeérintése. Minden alkalommal más párt kell választani. Legjobb páratlan számú versenyzővel játszani. Kicsi gyerekek esetében megengedett a szóbeli választás, többszöri gyakorlás, hosszú ideig szóló zene, nagyoknál (5-6-7 éveseknél) önálló megvalósítás, a felnőtt háttal ül, és a zenét kezeli, ami változó ideig szól.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

Leleményesség, segítőkészség, alkalmazkodó készség stb. dicsérete, beszélgetés a játékról, a játék hangulatáról (miért volt jó, esetleg miért nem)

Dicséret, beszélgetés, hangulatértékelés.

Szabályok, instrukciók

Mások elkergetése barát mellől, erőszakoskodás, sértődés kerülendő!

Mindig más párt kell választani.

Figyelj a kapcsolat-kifejezés módjára!

Eszköz(ök)

Zenelejátszó

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Nagyobb gyerekeknél, érettebb, összeszokott csoportnál néma játéknak is lehet nevezni, amikor csak szemkontaktussal, cselekvéssel választanak párt

A játékot adaptálta

Majsainé Hartyáni Júlia gyógypedagógus

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

Tevékenység

Ha a gyermek ebben a játékban ülve tud részt venni, akkor mindenki a „földön” ülve játssza a játékot. Az is megoldás, ha mindenki gurulva/kúszva/mászva közlekedik annak megfelelően, ahogyan a mozgáskorlátozott gyermek helyet tud változtatni.

 

Ha a kerekesszéket használó gyermek biztonságosan tud ülni, őt is ültessük ki a kerekesszékből, ha nem, változtassunk az érintés kölcsönösségén.

 

Megoldás lehet, ha mindenki gurulózsámolyon ül – így a kerekesszéket használó gyermek is maradhat a kocsijában (ebben az esetben korlátozottabbá válik az érintési variációk száma).

Életkortól függetlenül lassúbb tempóban játsszuk, hosszabb ideig szól a zene, olyan érintéseket határozunk el, amit a kerettel közlekedő gyerek is meg tud oldani: kézfogás, ujjak összeérintése, hátak, talpak egymáshoz támasztása, homlok, fejük búbjának összedugása stb.

 

A játék folyamán az egyik gyerek a kezével érintse meg a választott pár vállát, hátát, kezét, haját stb., így a kerekesszékben ülő gyerek is tud választani, vagy őt is könnyebben választhatják

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

Nagyobb gyerekek esetében a felnőtt csak a mozdulat kivitelezésében segítsen, a párválasztásban nem. A némajáték (amikor nem előzi meg megbeszélés a választást, csak szemkontaktussal, mozgással választanak) ebben az esetben is játszható.

 

Kerekesszéket használó gyermek esetén, szükség esetén felnőtt segítő részt vesz a kivitelezés megvalósításában (a választásban nem).

 

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

Esetleg plüss állat, sapka, sál, kendő stb. beiktatása

 

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Saját maguk találhatnak ki érintkezési módokat, így a mozgáskorlátozott gyermek hozhat olyan ötletet, ami neki egyszerűbb, megnyugtatóbb.

 

Párválasztás a sapka, kendő, plüss állat stb. kijelölt testrészre helyezésével.

 

 

Vissza a játékokhoz