JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Gombválogató

A játék típusa

Kognitív képességek fejlesztése - csoportos/páros ügyességi játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

Figyelem, kézügyesség, szem-kéz koordináció, szociális érzékenység fejlesztése

Korosztály

3-7 év

Játékosok száma/csoportlétszám

2 vagy a csoport minden tagja

A játékhoz szükséges idő

10 perctől a variációk és a játékkedv elfogyásáig

Helyigény

Asztalok a résztvevők számára jól elérhetően, székek

Szükséges eszköz(ök)

Sokféle kisméretű tárgy, dobozok, műanyag kosarak, sálak, kendők a szem bekötéséhez

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Gombválogató

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Pszichomotoros képességek, társas érzelmi képességek, fizikai képességek

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése:

5 perc

A játék indítása

5 perc

A játék menete

10 perctől

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

5 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

Különböző méretű, színű kisméretű tárgyak összegyűjtése, pl. bab, kukorica, gombok, korongok, pénzek, tészták, gyöngyök, LEGO, DUPLO elemek, fakockák stb., a rendelkezésre álló otthoni, vagy a csoportban található kis tárgyak előkészítése. Tálcák, dobozok, műanyag kosarak előkészítése. Rendrakáskor szétválogatás.

A játék indítása

2-3-4 fős csoport leültetése egy asztalhoz, szabály ismertetése.

Elhelyezkedés (1 asztalnál, több asztalnál), és az első szabály kihirdetése.

A játék menete

Megadott szempont alapján, adott ideig, az asztalon lévő kisméretű tárgyak gyűjtése.

Ennél a játéknál sok variáció lehetséges, emiatt alkalmas sokféle kézügyességű gyerek együttjátszására. A szabály mindig az, hogy egyesével kell a válogatást végezni.

Asztal közepére halmozott tárgyakkal:

  1. Azonos elemek válogatása: babok/gombok/korongok stb. válogatása az ügyes kézzel.  Adott időre maga elé kell egyesével gyűjtenie azonos tárgyakból minél többet.
  2. Különböző elemek válogatása: Eltérő színű, vagy eltérő formájú elemek válogatása adott időre.
  3. Azonos elemek gyűjtése bekötött szemmel: ügyes kézzel, egyesével adott időre
  4. Dobozba, kis műanyag kosárba, zacskóba stb. gyűjteni megadott szempontok szerint tárgyakat az asztal közepéről.
  5. Bekötött szemmel válogatás megadott szempontok szerint, azonos tárgyak közül egyesével, vagy különböző formájú tárgyak gyűjtése

 

Tálcára, dobozba, zacskóba tett tárgyak gyűjtése:

  1. Kiválasztás maguk elé megadott szempont szerint
  2. Kiválasztás maguk elé megadott szempont szerint, és más eszközbe – doboz, műanyag kosár, zacskó stb. gyűjtés
  3. Bekötött szemmel gyűjtés

 

Ügyetlen kézzel gyűjtés:

A fenti csoportosítások és szabályok alkalmazása a kevésbé domináns kéz esetében

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

A begyűjtött mennyiség megállapítása szemmértékkel, párosítással, számlálással.

Minden játék után az elért eredmény (mennyiség) jelzi a győztesek rangsorát.

Szabályok, instrukciók

Egyesével szabad gyűjteni a tárgyakat.

A megadott időn belül lehet csak válogatni.

Egy kéz használható mindig.

Eszköz(ök)

A tárgyak sokfélék lehetnek a lehetőségtől és az ötletektől függően, az asztal legyen sima, terítő nélkül.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Sok variáció lehetséges még a fent említetteken kívül is, pl. méret, anyag, tapinthatóság szerint.

A játékot adaptálta

Majsainé Hartyáni Júlia gyógypedagógus

 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

Tevékenység

A gyermek kézügyességéhez, kezének sérültségéhez igazodó válogatni való tárgyak választása célszerű – vegyük figyelembe a fogás módját is!

 

Ha kerekesszéket használó gyermek is játszik, a kerekesszéknek megfelelő asztalmagasság, vagy ha nem okoz gondot, kiültetés megfelelő székre

A játék menetében az esélyek kiegyenlítése céljából a méreteket, a használható kezet stb. differenciálni lehet.

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

A gyereknek megfelelő üléshelyzet, asztalmagasság biztosítása szükséges.

Ha kell, játsszunk próbajátékot.

 

A kézügyesség, kezesség figyelembe vétele, az esélyek kiegyenlítése a válogató kéz meghatározásával (pl. a CP-s gyerek az „ügyesebb” kezével, az ép gyerek az ügyetlenebb kezével válogathat).

Szemléltetés, magyarázat, beszélgetés, vita

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

Legalább 2 cm, vagy annál nagyobb, nem túl síkos, sima tárgyak választása, jól érezhető, egymástól markánsan eltérő formák előkészítése, méretben különböző tárgyak a válogatáshoz.

A játékban különböző méretű játékok válogatását várhatjuk el a kezében érintett, és az ép gyerek között, így az esélyek kiegyenlítődnek.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Szín, forma, nagyság, méret, idő, mennyiség szerint lehet fokozatokat kialakítani.

 

 

Vissza a játékokhoz