JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Amerikából jöttem

A játék típusa

Kommunikációs készségek fejlesztését célzó játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

Kommunikáció fejlesztése, fantáziafejlesztés

Korosztály

6 évtől fölfelé

Játékosok száma/csoportlétszám

Kisebb csoport vagy osztály

A játékhoz szükséges idő

15 perc

Helyigény

Tanterem/szoba/udvar

Szükséges eszköz(ök)

-

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Amerikából jöttem

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Beszéd
kommunikációs helyzetek
szókincs
mondatalkotás
metakommunikáció
verbális emlékezet
Kognitív funkciók
figyelem,
vizuális figyelem
vizuális emlékezet
Pszichomotoros funkciók
nagymozgás
finommozgás
Szociális kompetenciák
kapcsolat, együttműködés osztálytársakkal
Affektív terület
képzelet
Általános tájékozottság

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
3 perc

A játék indítása
3 perc

A játék menete
5 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
4 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

A gyerekek körbeülnek.

A játék indítása

A játékvezető elmondja a játék szabályát.
Két gyereknek ki kell menni a teremből, és választani maguknak egy olyan mesterséget, amit jól el lehet mutogatni. Bemennek, megállnak a többiekkel szemben, s ezt mondják: „Amerikából jöttünk, mesterségünk címere…”
A mesterséget két kezdőbetűvel kell jelölni. „Amerikából jöttünk, mesterségünk címere: pl. a.v./e.f.” (autót vezetni/ebédet főzni).
A megfejtés megkönnyítése érdekében a bemutatók a munkával kapcsolatban beszélhetnek is egymáshoz, pl. „Van elég malterünk?”

A játék menete

Két gyerek kimegy a teremből, és választanak maguknak egy olyan mesterséget, amit jól el lehet mutogatni. Bemennek, megállnak a többiekkel szemben, s ezt mondják: - Amerikából jöttünk, mesterségünk címere…

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

Aki elsőként találja ki az adott mesterséget, az tetszése szerint választhat magának társat, s ők mennek ki a szobából.

Szabályok, instrukciók

A mesterséget két kezdőbetűvel kell jelölni pl. a.v./e.f. (autót vezetni/ebédet főzni).

A megfejtés megkönnyítése érdekében a bemutatók a munkával kapcsolatban beszélhetnek is egymáshoz

Eszköz(ök)

székek

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Az új pár kialakításának egy lehetséges módja, hogy a bemutató pár kimegy, megállapodnak, hogy ki milyen nevet választ (pl. alma-körte), majd visszajönnek és megkérdezik a megfejtőt: Kihez mész: almához vagy körtéhez? Akit választ, azzal egy párban mehet ki.

Irodalom

Padisák Mihály: Mindenki játékoskönyve Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1990.

A játékot adaptálta

Ursu Zsuzsanna gyógypedagógus

 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

Tevékenység

A gyerekek körben ülnek. Két gyerek kimegy. Olyan tevékenységet találnak ki, melyet a mozgáskorlátozott gyermek is biztosan be tud mutatni.  El is próbálják kint.

 

A mozgáskorlátozott gyermek megfelelő pozícionálásáról gondoskodni kell, bármelyik szerepben is van – a megfelelő testhelyzet segítheti őt a felismerésben, illetve a mutogatásban is.

A kint lévő két gyermek bejön, megállnak a többiekkel szemben, ha szükséges a biztos mozgáskoordináció, mozgástervezés miatt, leülhetnek.

 

Ha kerekesszékes gyermek a bemutató, hagyjunk számára nagyobb helyet.

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

Ha a botos/keretes gyermek a körben ül, segédeszközét a háta mögé helyezzék el, hogy a többieket ne zavarja, de a közelben legyen. A megfelelő testhelyzetről ebben az esetben is gondoskodni kell.

Ha a kint lévő gyerekek között mozgáskorlátozott gyermek van, a többiek türelmesen várják. Meg kell beszélni velük, lehet, hogy nem biztos, hogy pontosan, élethűen el tudja majd játszani a kiválasztott mesterséget, ezért sokat találgassanak.

Ha a mozgáskorlátozott gyermek beszéde sérült, nehézkesen érthető, akkor a megadott kezdőbetűket felírhatják nagyban egy kartonra és felmutatják.

Jó, ha a mozgáskorlátozott gyermek párja egy ép mozgású társ, aki a nagyobb mozgásokat igénylő mozdulatokat végzi a szerepből

Ha a mozgáskorlátozott tanuló megy ki, akkor visszajövetelkor egy széket kell neki biztosítani, mert ülésben könnyebben mutogat, játszik.

Amennyiben elnagyolt, vagy felszínes a mozgás, gesztikuláció, kísérheti szöveges kommunikáció a játékot.

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

Székek, filctoll, papír

Székek,

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

 

Kísérhetik párbeszéddel a mozdulatsort – a kitalálandó foglalkozást, tevékenységet ebben az esetben sem szabad kimondani.

 

Vissza a játékokhoz