JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Ki enged ki?

A játék típusa

Szociális készségek fejlesztését célzó játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

Szociális készségek, érzelmi intelligencia és a pszichomotoros funkciók fejlesztése

Korosztály

6-8 éves korosztály

Játékosok száma/csoportlétszám

Minimum 6 fő, maximum az egész osztály

A játékhoz szükséges idő

15 perc

Helyigény

Kisebb tanterem

Szükséges eszköz(ök)

székek

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Ki enged ki?

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Szociális kompetencia
kapcsolat, együttműködés osztálytársakkal, társismeret,
Beszéd, kommunikáció
kommunikációs helyzetek
gesztus, mimika
Kognitív funkciók
vizuális figyelem
Mozgás
nagymozgás
orientáció, testséma

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
2 perc

A játék indítása
5 perc

A játék menete
5 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
3 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

A székeket körbe rakjuk, annyit, ahány gyerek van a csoportban. A tanulók körben állnak/ülnek, olyan távolságra, hogy kinyújtott karjukkal elérjék egymást. Ezek lesznek a kapuk.

A játék indítása

Egy kiválasztott gyerek kimegy a teremből. A körben állók megbeszélik, ki lesz az a két gyerek, akik, mintegy „kapun” keresztül, kettejük közül kiengedik. Nekik úgy kell majd nézniük rá, olyan kedvesen, olyan barátságosan, hogy a bent lévő gyermek megértse tekintetük hívogatását és a köztük lévő kapun menjen ki.

A játék menete

Behívják a kiküldött gyereket. A kör közepére kell állnia és meg kell próbálnia a gyerekek között kisétálni a körből. A körben ülők csak a tekintetükkel, mimikájukkal jelezhetik, hogy melyik két gyerek között van a kapu és hol nincs. Az összes gyerek igyekezzen minél komorabban, elutasítóbban nézni, csak a kiválasztottak nézhetnek hívogatóan. Ha mégis rossz irányba indul a körben álló tanuló, egyszerűen elé emelik a karjaikat, bezárják a kaput.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

Tapasztalatok megbeszélése: ha megtanulunk mélyen, türelmesen figyelni, akkor egy-két tévedés után már tudják, ki az ő „emberük-kapujuk”.

Szabályok, instrukciók

„Kedvesen, melegen nézzetek, de ne mosolyogjatok, nevessetek!” „Mindenki csak a kör közepén állóra nézzen!”

Eszköz(ök)

székek

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Ha jó „kapun” megy ki a gyermek, a következő kis játékkal választhatják ki a következő kimenő játékost: „Kihez mész, almához vagy körtéhez?”(a két kaputartó elfordulva halkan eldönti, ki a körte, ki az alma kettőjük közül).
Az, hogy ki megy ki, eldőlhet jelentkezés alapján, vagy kiszámoló segítségével.

Irodalom

Szerk. Dr Előd Nóra: Add tovább - Drámajáték-gyűjtemény, Candy Kiadó, Veszprém, 1996.

A játékot adaptálta

Ursu Zsuzsanna gyógypedagógus

 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

Tevékenység

A gyerekek olyan távolságban legyenek egymástól, hogy közöttük egy bottal, kerettel, kerekesszékkel közlekedő gyermek is átférjen, ha ő áll középen.

 

A gyermekek elhelyezésekor a mozgáskorlátozott gyermek megfelelő pozícionálásáról gondoskodni kell.

 

A kerekesszékkel közlekedő gyermek maradhat a kocsijában, de ha neki kényelmesebb, választhat magának más pozíciót.

Ha a bottal, kerettel közlekedő gyermek biztonságosan ül, nincs különösebb teendő. Ha ülésbiztonsága nem kialakult, a szokásos módon ültessük.

 

Ha a mozgáskorlátozott gyermek áll középen, akkor természetesen használja a segédeszközét, mikor körbefordul, és megfigyeli társait. Kellő időt, és megfelelő nagyságú teret kell neki ehhez biztosítani a körön belül.

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

Ha a bottal, kerettel közlekedő gyermek ül, akkor a segédeszközeit a többiek segíthetnek kirakni a körön kívülre, a gyermek mögé.

Érdemes először gyakoroltatni a hívogató és az elutasító nézést. A társak is figyeljék meg a mozgáskorlátozott gyermek mimikáját, mert ez egyes diagnózisok miatt nehezítetté, kevésbé egyértelművé válhat.

Türelmesen ki kell várni a mozgáskorlátozott gyermek megfigyelését is. Buzdítani is lehet, hogy nagyon jól nézze meg az arcvonásokat, mert sokszor nehezükre esik a célzott megfigyelés.

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

Kicsit nagyobb tér, hely a székek között.

-           

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

-           

-           

 

Vissza a játékokhoz