JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Titkos karmester

A játék típusa

Kognitív készségek fejlesztését célzó játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

Észlelés, figyelem, emlékezet, szerialitás, intermodalitás fejlesztése

Korosztály

6 éves kortól

Játékosok száma/csoportlétszám

Kisebb csoport vagy osztály

A játékhoz szükséges idő

15 perc

 

Helyigény

Tanterem/szoba/udvar

Szükséges eszköz(ök)

székek

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Titkos karmester

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Kognitív funkciók
vizuális észlelés, auditív észlelés
vizuális figyelem, auditív figyelem
vizuális emlékezet, auditív emlékezet
szerialitás: ritmusérzék fejlesztése, automatizmusok
Intermodalitás: multiszenzoriális

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
3 perc

A játék indítása
5 perc

A játék menete
5 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
2 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése
A játékosok kört alakítanak.

A játék indítása

A játékvezető elmondja a játék menetét, szabályait. Egy játékos kimegy. A bent lévők megegyeznek abban, hogy ki lesz a titkos karmester, és abban is, hogy ki fog mindig egy új dalt kezdeni figyelemelterelésként, miközben utánoznak majd valakit.

A játék menete

A bent lévők elkezdenek egy jól ismert dalt együtt énekelni, a kiküldött játékos erre bejön. Folyamatosan énekelnek. A figyelő játékosnak a kör közepén ki kell találnia, ki a titkos karmester. A titkos karmester különböző mozdulatokat végez (tapsol, szamárfület mutat, vezényel, ingatja a fejét, integet, malmozik az ujjival stb.), a többiek pedig azonnal utánozzák a körben. Úgy kell irányítania a játékot, hogy a kör közepén álló ne leplezhesse le őt, de a többi játékosnak is ügyelnie kell arra, hogy ne nézze mereven a mozdulatok irányítóját, hisz ezzel könnyen lebuktathatja.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

Ha a középen álló kereső kitalálja, hogy ki a titkos karmester, akkor beáll a helyére, ha nem, újra ki kell mennie.

Szabályok, instrukciók

Csak lopva figyeljétek a titkos karmestert, hogy a figyelő játékos nehezen vegye észre, ki a karmester! A figyelő játékos lassan forogjon, mindenkit figyeljen meg nagyon alaposan!

Eszköz(ök)

székek

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Ha a középen álló kereső kitalálja, hogy ki a titkos karmester, akkor beáll a helyére, ha nem, zálogot ad, amit a játékok után feladattal kiválthat.

Irodalom

Padisák Mihály: Mindenki játékoskönyve Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1990.

A játékot adaptálta

Ursu Zsuzsanna gyógypedagógus

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

Tevékenység

A kör alakításakor a játékosok székekre ülnek. Alakítsanak ki nagy helyet a körnek a teremben. Ha a mozgáskorlátozott gyermek a körben ül, a segédeszközeit tegye/tegyék a háta mögé. A megfelelő testhelyzet fontos (ld. pozícionálás táblázat) az ülésbiztonság és a mozdulatok kivitelezéséhez is.

Ha a kiküldött a mozgáskorlátozott gyermek, akkor hagyjanak neki elég helyet a többiek a körbe jöveteléhez.

 

A kör alakításakor a játékosok székekre ülnek, a kerekesszékkel közlekedő gyermeknek megfelelő helyet biztosítsanak a körben.

Ha a kiküldött játékos bottal, vagy kerettel közlekedik, több helyet kell biztosítani neki a kör közepén a körbeforduláshoz. Ugyanez fokozottan igaz, ha kerekesszékkel közlekedik.

Ha a körben ül, akkor különösen figyelnie kell arra, hogy a mozdulatokat inkább a vele szemben levőktől vegye át, ne nézze mereven a karmestert. Nem baj, ha nem teljesen ritmusban csinálja a mozgásokat, hanem lassabban, s úgy kivitelezve, ahogy tudja.

Ha ő a megfigyelő, akkor sokáig, nagyon tudatosan figyeljen meg mindenkit, lassú körbefordulással.

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

Érdemes a gyerekekkel megbeszélni, hogy olyan mozdulatokat mutasson a karmester, amelynek kivitelezésére a mozgáskorlátozott társuk is képes.

Ha sokáig nem váltanak a gyerekek, akkor az jelentheti azt a megfigyelőnek, hogy jó irányba néz, ezért nem tud a titkos karmester váltani.

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

székek

székek

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

-

Ha nem találja ki, ki a titkos karmester, akkor „szabad a gazda” felkiáltással elmondhatják neki, és helyet cserélnek.

 

Vissza a játékokhoz