JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Halló, halló… keresek egy gyereket!

A játék típusa

Kognitív készségek fejlesztését célzó játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

Ismerkedéshez, kapcsolatmélyítéshez.

Szociabilitás, észlelés, figyelem, emlékezet fejlesztése.

Korosztály

6 éves kortól

Játékosok száma/csoportlétszám

Kisebb csoport vagy osztály

A játékhoz szükséges idő

18-20 perc

Helyigény

Tanterem/szoba

Szükséges eszköz(ök)

székek

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Halló, halló… keresek egy gyereket!

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Szociabilitás
kapcsolat, együttműködés osztálytársakkal
Érzelmi intelligencia

emberismeret
Kognitív funkciók

vizuális észlelés, auditív észlelés
vizuális figyelem, auditív figyelem
vizuális emlékezet, auditív emlékezet
Intermodalitás: multiszenzoriális

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
10 perc

A játék indítása
2 perc

A játék menete
3 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
5 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

A székeket félkörben helyezzük el.
Legjobb, ha a tanító kezdi a játékot. Megtanítja egy próbajátékban a gyerekeknek, hogy kell nem arra nézni, akiről beszélni fog egyfolytában és arra is, hogy ne mindjárt a legfeltűnőbb ismertetőjeggyel kezdjék a leírást.
Gyakorolhatják a külső és a belső tulajdonságok megkülönböztetését is.
A Halló, halló… telefonhívásra utal, így megtaníttatjuk a gyerekekkel a nagy arasz mutatásával a telefonkagyló felvételének utánzását

A játék indítása

A gyerekek félkörbe ülnek. A kiválasztott gyerek feláll a gyerekek közül, körbesétál, és alaposan szemügyre veszi őket. Közben eldönti, kit fog leírni szavakkal.

A játék menete

A kint álló gyerek felveszi a képzeletbeli telefonkagylót, és azt mondja: Halló, halló, keresek egy gyereket, aki….(pl. rövid ujjú mintás pólóban van, hosszú piros nadrágban, rövid, szőke haja van és nagyon szorgalmas, szépen rajzol) nem szabad a gyermek nemét elárulni.
Természetesen nem nézhet a kiválasztottra, inkább mindenkinek beszéljen a leíró.
Ha egy gyerek tévesen ismer magára, vagy többen is magukra veszik a leírást, folytassuk a jellemzést, míg a „portré” egyértelmű nem lesz.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

Ha a kiválasztott gyermek magára ismer, felveszi a képzeletbeli telefont, és azt mondja: „Itt vagyok!”, majd ő hív fel egy másik gyereket.
Két játék között megbeszélhetjük, hogy túl egyértelműen írta-e le a társát, vagy ügyesen, fokozatosan.

Szabályok, instrukciók

Igyekezzetek előbb minél általánosabb tulajdonságokat megnevezni! Csak azután térjetek rá az egyedibbekre! Ne áruld el, hogy fiú, vagy lány az illető!

Eszköz(ök)

székek

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Kicsiknél lehet csak külső tulajdonságokkal játszani, de ők sem árulhatják el, hogy az illető fiú-e vagy lány.

Irodalom

Szerk. Dr Előd Nóra: Add tovább - Drámajáték-gyűjtemény, Candy Kiadó, Veszprém, 1996.

A játékot adaptálta

Ursu Zsuzsanna gyógypedagógus

 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

Tevékenység

A gyerekek félkörbe ülnek. A kiválasztott gyerek feláll a gyerekek közül, körbesétál, és alaposan szemügyre veszi az ülőket. Ha a mozgáskorlátozott gyermek a telefonáló, a többi gyerek üljön picit távolabb egymástól, hogy a segédeszközével kényelmesen elsétálhasson/kerekesszékkel elgurulhasson közöttük, mialatt megfigyeli őket. 

 

A mozgáskorlátozott gyermek megfelelő pozíciójáról a játék során gondoskodni kell (ld. pozícionálás táblázat).

A kint álló gyerek felveszi a képzeletbeli telefonkagylót, és azt mondja: Halló, halló, keresek egy gyereket, aki….

 

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

Ha a mozgáskorlátozott gyermek azt szeretné, nem kell körbesétálnia, szemben egy széken ülve is megfigyelheti a gyerekeket, illetve onnan is telefonálhat.

Amennyiben a botos/keretes tanuló a kint álló gyermek, üljön le, ha szeretne.

Ha beszéde nehezen érthető, a többiek nyugodtan kérdezzenek vissza, ha nem értették, majd türelmesen várják meg a választ. A gyermeket biztassuk a lassú, jól artikulált beszédre ebben az esetben. „kérlek, ismételd meg lassan, tagoltan!”

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

székek

székek

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Előre össze lehet gyűjteni a külső/belső tulajdonságokat.

Variáció lehet, ha csak külső vagy csak belső tulajdonságokat gyűjtünk.

Még nehezebb, ha a hívó gyerek úgy jellemez valakit, mintha ő maga tenné (…keresek egy gyereket, aki azt mondja magáról, hogy …).

 

Vissza a játékokhoz