JÁTÉK-TÁR

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Adj hozzá egy mozdulatot!

A játék típusa

családi játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

kötődés erősítése szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel, mozgástervezés, memória fejlesztése

Korosztály

2-6 év

Játékosok száma/csoportlétszám

minimum 4 fő

A játékhoz szükséges idő

minimum 20 perc

Helyigény

játszhatjuk a szobában, de a szabadban is

Szükséges eszköz(ök)

-

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Adj hozzá egy mozdulatot!

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Affektív terület
-        
szociabilitás
-        
szociális kompetencia
-        
érzelmi intelligencia
Pszichomotoros funkciók

-        
testséma
-        
téri orientáció
-        
egyensúly
-        
koordináció
-        
beszéd
Kognitív funkciók

-        
képzelet
-        
vizuális, auditív figyelem és emlékezet
-        
szerialitás
-        
intermodalitás

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
5 perc

A játék indítása
1 perc

A játék menete
15 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
1 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

A játékosok körben ülnek, vagy állnak a szobában, vagy kint a szabadban.

A játék indítása

A játékvezető elmondja a játékszabályokat.

A játék menete

A játék vezetője kezd egy általa választott mozdulattal, például a fejére teszi a jobb kezét. A következő játékos megismételi ezt a mozdulatot, majd hozzátesz egy másikat, és így tovább, az összes játékos esetében.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

A játék vége függ a játékosok ügyességétől, hogy hány mozdulatot tudnak megjegyezni. Ha már két játékos is kettőnél többször ront, akkor a játékot le kell zárni és lehet egy új játékot kezdeni.

Szabályok, instrukciók

A gyerekeknek meg kell érteniük, hogy a látott mozdulatok megjegyzésén túl mindig egy-egy mozdulattal ki kell egészíteni a mozdulatsort.

Eszköz(ök)

Nem szükséges.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Először egyszerű, egyértelmű mozdulatokkal játszunk. Játszhatjuk úgy is, hogy egy-egy körben csak egy adott testrészt lehet használni, például csak a karokat, csak a lábakat.

Később lehet a játékot nehezíteni azzal, hogy helyváltoztató, komplex mozdulatokat is beleteszünk.

Páros játékként is játszható, ekkor a két játékos felváltva tesz hozzá egy új mozdulatot az előzőekhez, miután azokat elismételték. Az „átadásokat„ számolhatjuk is, hányat sikerül ismételni, tudunk-e fejlődni. A játék játszható a mozdulatok szóbeli kommentálásával is: „Jobb kézzel megfogom a bal fülemet.”

Felhasznált irodalom

Kaposi László (szerk.) 2002. Játékkönyv. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ. Marczibányi Téri Művelődési Központ.

http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke

A játékot adaptálta

Tóth Adrienn gyógypedagógus

 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

Mozgásállapot/

diagnózis

Tevékenység

Sajátos szempontok

Eszközök

Lehetséges variációk

A gyermek helyváltoztatásra csak segítséggel képes

A játékot akármilyen testhelyzetben játszhatjuk, akár fekve is, a lényeg, hogy mindenki jól lássa a másikat.

A játékot stabil testhelyzetben játsszuk, a pozícionálási lehetőségeket bemutató táblázatban található testhelyzetek közül választva.

 

Ha olyan mozdulatokat választunk, melyek esetében helyzetet is csak minimálisan változtatunk, akkor a játék kezdeténél keressük meg a gyermek számára az optimális, reflexgátló testhelyzetet.

A pozícionáláshoz használhatunk párnát, babzsák fotelt, ékpárnát, plédet stb.

Ebben az esetben csak helyzetváltoztató mozdulatokat használjunk.

A gyermeknek a stabil ülőhelyzet megtartásához segítségre van szüksége

Ülés közben végezhető mozgásokat válasszunk!

 

Ha szükséges, segítsük a gyermek fej- és törzskontrollját.

A gyermek stabil helyzetét biztosítsuk, pl. a pozícionálás táblázat P/2. útmutatása alapján

 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy mindenki helyzetváltoztató mozgást végezzen, így a mozgáskorlátozott gyermek is aktívan be tud kapcsolódni.

A gyermek stabilan ül

Alakítsunk ki helyes ülőhelyzetet a pozicionálás táblázat P/5, P/6. útmutatása alapján.

Henger (helyettesíthető: összetekert törülköző, pléd), lábtartó sámli (helyettesíthető kartondobozzal)

A gyermek segédeszközzel tud állni, járni

Főként helyváltoztató mozgásokat végezzünk!

Ügyeljünk arra, hogy ha a gyermek segédeszközére támaszkodik (pl. 1-2 pontos támbot), akkor olyan mozgássort kezdjünk el, amit ő is tud folytatni, anélkül, hogy elengedné a botot.

A gyermek segédeszköze, amely használható a játék során.

 

A gyermek végtagjait aszimmetrikusan használja, egyik oldali végtagjai sokkal ügyesebbek

 

Válasszunk olyan feladatokat, amely során a gyermeknek mindkét oldali végtagját egyszerre kell használnia – ezzel fejleszthető a gyengébb oldali végtag, támogatható a két végtag együttmozgása.

 

 

A gyermek ízületei nem mozognak teljes mozgáspályán, önállóan nem tudja teljesen kinyújtani a karját vagy a lábát

 

Nyújtózást tartalmazó mozgásokra sarkalljuk a mozgássorok választásakor. Olyan mozgássort kezdeményezzünk, melyben teljes mozgáspályán kell mozgatnia ízületeit.

 

 

 

Vissza a játékokhoz