JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Folytasd az akciót!

A játék típusa

családi játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

testnyelv értelmezése, koncentráció, mozgáskoordináció, mozgástervezés fejlesztése

Korosztály

5-6 éves

Játékosok száma/csoportlétszám

3-5

A játékhoz szükséges idő

10-20 perc

Helyigény

tágasabb szoba, udvar, játszótér egy kisebb része

Szükséges eszköz(ök)

-

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Folytasd az akciót!

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Kognitív
-         
vizuális észlelés,
-         
vizuális figyelem,
-         
gondolkodás: indukció, analógiák
Affektív

-         
szociális kompetencia,
-         
kapcsolat felnőttekkel, kortársakkal
Pszichomotoros

-         
nagymozgás, finommotorika
-         
orientáció: testséma, téri orientáció

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
3-5 perc

A játék indítása
3 perc

A játék menete
10-15 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
5-10 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

A játék előtt elegendő helyet teremtünk a szobában, udvaron ahhoz, hogy kényelmesen elférjenek a játékosok, és szabadon tudjanak mozogni.

A játék indítása

A játék előtt ismertetjük a játék menetét és a szabályokat.

A játék menete

A csoport egyik tagja bemutat egy rövid „jelenetet” (ami lehet egy hétköznapi művelet is), például felhúzza a cipőjét/zokniját. Ha az előre megállapított sorrend alapján következő játékos megértette miről van szó, akkor a helyére áll, és ott folytatja, ahol társa az imént abbahagyta, például a cipőjére csatol egy sílécet/észreveszi, hogy lyukas a zokni. A harmadik játékos – megértve az eddigieket – folytathatja például azzal, hogy elkezd síelni/elkezd cérnát tűbe fűzni, illetve leveszi és megvarrja a zoknit.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

A játék végén beszéljük meg, hogy milyen történet kerekedett ki. Idézzük fel a viccesebb jeleneteket.

Szabályok, instrukciók

A játék alatt gesztussal, mimikával fejezzük ki magunkat. A hangadást, beszédet kerüljük el.

A játék elején beszéljük meg, hogy milyen sorrendben következzenek egymás után a játékosok.

Ha a kisgyerek tanácstalan, hogy mit játsszon el, legyen egy segítője, aki „súg” neki, akivel megbeszélheti a „jelentet”.

Eszköz(ök)

Eszköz nélkül játszható

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Játszhatjuk úgy is, hogy nem egy elemi cselekvéssorozat folytatására, hanem egy szituációba való belépésre kérjük a játszókat.

Felhasznált irodalom

Kaposi László (szerk.) 2002. Játékkönyv. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ. Marczibányi Téri Művelődési Központ.

http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke

A játékot adaptálta

Klómer Georgina gyógypedagógus

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

Mozgásállapot/

diagnózis

Tevékenység

Sajátos szempontok

Eszközök

Lehetséges variációk

A gyermek helyváltoztatásra csak segítséggel képes

A mozgássorok utánzásakor felnőtt segítheti a gyermeket, illetve csak testhelyzet-változtatásokat végezzünk.

A játékot stabil testhelyzetben játsszuk, a pozícionálási lehetőségeket bemutató táblázatban található testhelyzetek közül választva.

 

Játsszunk arcunkkal! Fejezzük ki érzelmeinket helyváltoztatás nélkül!

A gyermek gurulva változtatja a helyét

Olyan mozgássorokat építsünk be a játékba, amit már a gyermek is képes kivitelezni.

 

 

 

A gyermek kúszik, mászik

 

 

 

A gyermeknek a stabil ülőhelyzet megtartásához segítségre van szüksége

Ülés közben végezhető mozgásokat válasszunk!

A gyermek stabil helyzetét biztosítsuk, pl. pozícionálás táblázat P/2. útmutatása alapján.

 

Élénk mimika, gesztikuláció sorozat legyen a játék része!

A gyermek stabilan ül

Alakítsunk ki helyes ülőhelyzetet a pozicionálás táblázat P/5, P/6. útmutatása alapján.

Henger (helyettesíthető: összetekert törülköző, pléd), lábtartó sámli (helyettesíthető kartondobozzal)

 

A gyermek segédeszközzel tud állni, járni

Főként helyváltoztató mozgásokat végezzünk!

Ügyeljünk arra, hogy ha a gyermek segédeszközére támaszkodik (pl. 1-2 pontos támbot), akkor olyan mozgássort kezdjünk el, amit ő is tud folytatni, anélkül, hogy elengedné a botot.

A gyermek segédeszköze, amely használható a játék során.

 

A gyermek végtagjait aszimmetrikusan használja, egyik oldali végtagjai sokkal ügyesebbek

 

Válasszunk olyan feladatokat, amely során a gyermeknek mindkét oldali végtagját egyszerre kell használni – ezzel fejleszthető a gyengébb oldali végtag, támogatható a két végtag együttmozgása.

 

 

A gyermek ízületei nem mozognak teljes mozgáspályán, önállóan nem tudja teljesen kinyújtani a karját vagy a lábát

 

Nyújtózást tartalmazó mozgásokra sarkalljuk a mozgássorok választásakor. Olyan mozgássort kezdjünk, melyben teljes mozgáspályán kell mozgatnia ízületeit.

 

 

 

Vissza a játékokhoz