JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Így mennek a huszárok - höcögtető

A játék típusa

családi játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

mozgáskoordináció, egyensúly fejlesztése, anya-gyermek, apa-gyermek kapcsolat erősítése (igazi „apás” játék)

Korosztály

6 hó - 6 év

Játékosok száma/csoportlétszám

nem releváns

A játékhoz szükséges idő

5-10 perc

Helyigény

kényelmes ülőalkalmatosság a felnőttnek, balesetmentes környezet a gyermek mozgatásához

Szükséges eszköz(ök)

nem szükséges

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Így mennek a huszárok - höcögtető

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Affektív terület
-         
szociabilitás,
-         
érzelmi intelligencia
Pszichomotoros funkciók

-         
testséma
-         
téri orientáció
-         
egyensúly
-         
koordináció
-         
beszéd
Kognitív funkciók

-         
vizuális, auditív figyelem és emlékezet,
-         
szerialitás,
-         
intermodalitás
Reflexgátlás

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
3-5 perc

A játék indítása
1 perc

A játék menete
10 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
1 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

A kezdő optimális testhelyzet beállítása. A biztonságos környezet kialakítása.

A játék indítása

A felnőtt felkészíti a gyermeket arra, hogy mi fog történni. „Most höcögtetőt fogunk játszani.”

A játék menete

Az alábbi mondóka ritmusára különbözőképpen mozgatjuk a gyermeket: 

„Így mennek a huszárok, huszárok, huszárok
Így mennek a tüzérek, tüzérek, tüzérek
Így mennek a betyárok, betyárok, betyárok…”

A huszároknál magasra emeljük, majd visszaengedjük
(hintáztatjuk), mintha ügetne a ló.A tüzéreknél egyszer a jobb lábunkat, másszor a bal lábunkat billegtetjük, mint amikor lépésben megy a ló.
A betyároknál körbe-körbe hintáztatjuk a gyermek felső testét.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

„Hopp” szócskával lezárjuk, nyugalmi helyzetbe engedjük a gyermeket, magunkhoz öleljük.

Szabályok, instrukciók

Fontos, hogy a gyermek végig biztonságban érezze magát! Figyeljünk az optimális testhelyzetre! Soha ne rázzuk a gyermeket!
(Ha a gyermeket szembe fordítjuk, jól láthatjuk arckifejezését és ő is lát minket.)

Eszköz(ök)

Használhatunk nagylabdát is.

Kisebb gyermek esetén használhatunk hordozókendőt, akár egy plédet, amivel átfoghatjuk a gyereket, növelve a biztonságot.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Játszhatunk a ritmussal, hangerővel. Egészen lassan kezdjük, majd fokozzuk a tempót, mindaddig, amíg a gyermek komfort zónájában vagyunk.

A játékot adaptálta

Tóth Adrienn gyógypedagógus

 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

Mozgásállapot/

diagnózis

Tevékenység

Sajátos szempontok

Eszközök

Lehetséges variációk

A gyermek a fejét tartja

 

A játék bármelyik – még ölbe vehető – gyermekkel játszható, a megfelelő, biztonságos testhelyzet és környezet kialakításával.

Optimális testhelyzet beállítása. Széken ülve: a gyermek a felnőtt combján ül lovagló ülésben, terpeszben, csípő, térd hajlítva, térdek kifelé fordítva. A gyermeket vállánál fogva stabilizáljuk úgy, hogy nem engedjük vállait előre esni.

Szék, kényelmes ülőalkalmatosság a felnőttnek.

Játszhatunk a ritmussal. Egészen lassan kezdjük, majd fokozzuk a tempót mindaddig, amíg a gyermek komfort zónájában vagyunk.

A gyermek fejkontrollja, törzskontrollja kialakult, stabilan ül

Az alábbi kiinduló helyzetet is használhatjuk: a gyermek lovagló ülésben ül a felnőtt összezárt, talpra tett lábán, a gyermeket a vállánál, vagy a kezeinél fogva stabilizálja.

 

A gyermek állni, járni tud – esetleg még csak segédeszközzel

Törekedjünk arra, hogy amikor leérkezik a gyermek a hintáztatás során, akkor talptámaszra érkezzen.

„Erős” apukák terpesztett lábuk között állva tarthatják a gyermeket a hónaljánál fogva, ha a talptámasz kivitelezhető. Huszároknál felemeli-leengedi, tüzéreknél jobbra-balra dönti (egyik majd másik talp a talajon támaszkodik) betyároknál körbe-körbe hintáztatja a gyereket. Talajra érkezés talptámaszra történjen.

Ebben az esetben érdemes a földön, vagy kemény felületen játszani.

 

Vissza a játékokhoz