JÁTÉK-TÁR


A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Őrjáték

A játék típusa

családi játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

mozgáskoordináció, koncentráció, együttműködés

Korosztály

3 éves kortól

Játékosok száma/csoportlétszám

3 vagy több

A játékhoz szükséges idő

25 perc

Helyigény

szoba, udvar

Szükséges eszköz(ök)

„Értéktárgyak” - gyermek játékai, szülők eszközei

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Őrjáték

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Affektív terület
-         
együttműködés
-         
empátia
Kognitív funkciók

-         
intermodalitás
Pszichomotoros terület

-         
nagymozgás
-         
mozgáskoordináció
-         
mozgásméretezés
-         
téri orientáció
-         
egyensúly

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
3 perc

A játék indítása
3 perc

A játék menete
15 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
3 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

Összegyűjtjük azokat a tárgyakat, amiket használni szeretnénk, és elhelyezzük a középvonalon. Kiválasztjuk, hogy ki lesz az őr, és kik a városlakók. Az őr háttal áll a városlakóknak, a városlakók pedig felsorakoznak az alapvonalon.

A játék indítása

Ismertetjük a játékszabályokat, majd tapssal indítjuk a játékot.

A játék menete

Az őr furcsán lát, csak a mozgást érzékeli, az álló alakokat nem veszi észre. A szoba egyik falánál áll, háttal a szemben lévő falnál felsorakozott társainak – ők a városlakók. Az őr és a városlakók között vonalban lerakva találhatók a városiak értéktárgyai. Ezeket kell visszaszerezniük. Amikor az őr visszafordul, mindenkinek meg kell merevednie abban a pózban, amilyenben éppen van. Akit mozogni lát az őr, azt visszaküldheti az alapvonalra. Az őr bármikor, a neki tetsző (lehetőleg kiszámíthatatlan) ritmusban fordul hátra. Az értéktárgyat nem csak megszerezni kell, hanem sikeresen visszajutni vele az alapvonalon túlra. Ha az őr valakit a kinccsel a kezében lát mozogni, annak is újra kell kezdeni az alapvonalról, a kincset letéve ott, ahol éppen járt.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

A játék végén megnézzük, hogy ki tudta a legtöbb értéktárgyát megszerezni, és visszavinni a házába.

Szabályok, instrukciók

Az őr saját ritmusában fordul meg.

Akit az őr meglát, annak az alapvonalról kezd folytatni a játékot.
Az újrakezdés akkor életbe lép, ha a játékos már a „kinccsel” együtt visszafelé tartott.

Eszköz(ök)

A gyermek játékait, a családtagok saját használati tárgyait helyezzük el a pálya közepén.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Az őr kővé változtathatja azt, akit lát, ahelyett, hogy visszaküldi az alapvonalra. Ilyenkor egy mozgó városlakó érintéssel feloldhatja elfogott társát.

Megjegyzés

A játéktér rajza:

Felhasznált irodalom

Kaposi László (szerk.) 2002. Játékkönyv. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ. Marczibányi Téri Művelődési Központ.

 

http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke

A játékot adaptálta

Klómer Georgina gyógypedagógus

 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

Mozgásállapot/

diagnózis

Tevékenység

Sajátos szempontok

Eszközök

Lehetséges variációk

A gyermek helyváltoztatásra csak segítséggel képes

Válasszuk őt őrnek.

 

Városlakóként gördeszkán hason fekve, páros karral hajtva magát is haladhat.

 

A gyermek forduljon szembe a pályával, és stabil testhelyzetben helyezzük el, pl. pozícionálás táblázat P/4. útmutatása alapján.
Ebben a testhelyzetben szemét eltakarva várja a városlakókat, és hátrafordulás helyett vegye el szeme elől a kezét.

Ékpárna

Gördeszka

Őrként, ha nem megfelelő számára az ékpárnás fektetés, akkor válasszuk a pozícionálás táblázat P/3. útmutatása szerinti testhelyzetet.

Gördeszkás közlekedés esetében a család többi tagja négykézláb vagy gördeszkán közlekedjen (ha rendelkezésre áll több gördeszka).

A gyermek gurulva változtatja a helyét

Minden városlakó gurulva közlekedjen.

 

 

Vegyük figyelembe, hogy ebben az esetben van olyan pillanat gurulás közben, amikor nem láthatják, hogy az őr megfordult. Adjunk plusz 2-3 mp-et a megállásra, ha látjuk, hogy éppen nem látja az őrt.

A gyermek kúszik, mászik

Minden városlakó kúszva/mászva közlekedjen.

Kézben így nehéz szállítani az értéktárgyakat. Jó megoldás lehet, és a testtartást is fejleszti, ha a tárgyakat a háta közepén vagy a fején szállítja. Ebben a „játékvezető” legyen a játékosok segítségére.

 

Olyan „értéktárgyakat” válasszunk, amik feltehetőleg nem borulnak le a családtagok hátáról.

A gyermeknek a stabil ülőhelyzet megtartásához segítségre van szüksége

Válasszuk őt őrnek.

A gyermek forduljon szembe a pályával, és stabil, félig ülő helyzetben helyezzük el, pl. pozícionálás táblázat P/2. útmutatása alapján.

Ebben a testhelyzetben szemét eltakarva várja a városlakókat, és hátrafordulás helyett vegye el szeme elől a kezét.

Babzsák fotel

 

A gyermek stabilan ül

Őt válasszuk őrnek.

A helyes ülés kialakítására ügyeljünk!

Henger, összetekert törülköző/pléd

Ha a gyermek sarkai közé ül vagy a túlságosan feszes belső combizmok miatt összeszorítja az alsó végtagjait, akkor a pozícionálás táblázat P/2. útmutatása szerinti testhelyzetben ültessük őt le.

Ha a gyermek kerekesszékkel közlekedik tegyük a tárgyakat zsámolyra, sámlira, hogy ő is elérhesse őket.

A gyermek segédeszközzel tud állni, járni

 

Vegyük figyelembe, hogy a gyermek lassabban mozoghat segédeszközével. Ahhoz, hogy egyenlő esélyekkel vehessen részt a játékban, indulhat néhány lépés előnnyel (saját megítélés alapján).

 

 

A gyermek végtagjait aszimmetrikusan használja, egyik oldali végtagjait sokkal jobban használja

Állítsunk fel új szabályt: mindenki csak az egyik kezével veheti el az „értéktárgyakat”.

Azt a kezet választjuk ki ilyenkor, amelyiket a gyermek kevesebbet használja.

 

 

A gyermek marokfogással fog

 

 

Használjunk építőkockákat, nagyobb tárgyakat.

 

A gyermek csippentő fogással fog

 

 

Amennyiben elő szeretnénk segíteni a játékkal a finommotorika fejlődését, válasszunk apróbb tárgyakat.

 

 

Vissza a játékokhoz