JÁTÉK-TÁR

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Szobros játék

A játék típusa

családi játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

mozgáskoordináció, mozgástervezés, testséma, utánzás képességének fejlesztése, testhelyzetek felvétele megtartása

Korosztály

4-6 év

Játékosok száma/csoportlétszám

3-4 fő

A játékhoz szükséges idő

15-20 perc

Helyigény

tágasabb szoba

Szükséges eszköz(ök)

lepedő, szőnyeg

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Szobros játék

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Kognitív funkciók:
-          intermodalitás
-          érzékelés (taktilis, vizuális)
-          észlelés (vizuális, taktilis)
-          figyelem
-          emlékezet
-          fantázia
Pszichomotoros terület
-          mozgás (nagymozgás, statikus testhelyzetek felvétele, megtartása)
-          orientáció (testséma, téri orientáció)

Affektív terület

-          szociabilitás (kapcsolat, együttműködés a családtagokkal)

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
2 perc

A játék indítása
2 perc

A játék menete
15 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
2 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése
Lepedő előkészítése

A játék indítása
Letakarjuk az egyik családtagot és kezdődik a „letapogatás”.

A játék menete
A család egyik tagját letakarjuk lepedővel. A lepedő alatt felvesz valamilyen testhelyzetet és úgy marad, mint egy szobor. A család többi tagja a lepedőn keresztül letapogatja a szobrot, és ő is felveszi azt a testhelyzetet, mint a takaró alatt lévő. Ha minden játékos felvette a testhelyzetet, akkor a lepedő alatt lévő családtag leveszi magáról a lepedőt, megmutatja lepedő nélkül is a többieknek a „szobrát” és ellenőrzi, hogy helyes pozitúrát vettek-e fel a többiek. Ezután cserélnek. Az a családtag kerül a lepedő alá, aki a legügyesebben vette fel a „szobor” formáját

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

A lepedő alatt lévő játékos előbújik, és minden szobrot értékel. Az a játék nyertese, akié a leginkább hasonlít az eredeti szoborra. Közösen megbeszélik, hogy ki mit csinált másképpen, melyik testrésznek hol kell lennie.

A közös játék a jutalom, de a gyermeket folyamatosan dicsérhetjük, amikor sikerült neki felvenni az adott testhelyzetet.

Szabályok, instrukciók

A „letapogatás” során nem beszélnek a családtagok - addig, amíg fel nem vették a testhelyzetet, nem beszélik meg, hogy ki milyen testhelyzetbe fog elhelyezkedni.

A testhelyzet felvétele után már nem módosítunk a testhelyzeten.

Csak akkor mozdulunk el az adott testhelyzetből, ha már a lepedő alatt lévő családtag megnézett minket.

Az egyik családtag vállalja a lebonyolítást is. Letakarja egyiküket, és az alábbi szöveget mondja: „A világhírű szobrászművész titkos alkotása van ez alatt a varázslepedő alatt, amit nem lehet levenni. Ám sokan szeretnék elkészíteni ugyanazt a művet, így cselhez folyamodnak. A lepedő alatt letapogatják, végigsimítják a hamisítók a művet és elkészítik saját verziójukat. A cél, hogy minél inkább hasonlítson az eredeti alkotásra az övék is. Nincs sok idő a tapogatásra, mert a riasztó jelezni fog. Húszig számolok, addig lehet tapogatni, majd megint húszig, azalatt lehet elkészíteni a szobrokat.”

Pontosan jelezzük „most”, „kezdődik”, „vége” szavakkal az időtartamok kezdetét, végét.

Eszköz(ök)

Lepedő, szőnyeg

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Lehet nehezíteni a játékot azzal, hogy két szobrot is meg kell jegyezni, a lepedő alatt lévő két pózt vesz fel egymás után, mind a kettőt meg kell jegyezni és elkészíteni a többieknek.

Lehetséges könnyítés: lepedő helyett tüll/organza függönyt használunk, amelyen jobban átsejlenek a testrészek, pozíciók.

A játékot adaptálta

Tóth Adrienn gyógypedagógus-

 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

Mozgásállapot/

diagnózis

Tevékenység

Sajátos szempontok

Eszközök

Lehetséges variációk

A gyermek segédeszközzel tud állni, járni

A tevékenység során használhatja a segédeszközeit.

Amennyiben ő utánoz, olyan szobrot kell alkotni, amely során a segédeszköz biztosítja a megfelelő egyensúlyt.

Vegyük figyelembe, hogy a gyermeknek segédeszköze van, azon támaszkodnia kell (járókeret, támbot), vagy benne ül (kerekesszék). Olyan feladatokat adjunk, amiben csak egyik kezét kell elemelnie, a másikkal támaszkodhat. Ülő, fekvő szobrokat is készíthetünk.

Lepedő (esetleg székek)

Ha a gyermek kerekesszéket használ, mindenki ülhet széken – a szobor és az utánzók is.

A gyermek kúszik, mászik

 

Fekvő, ülő, térdelő testhelyzetben lévő szobrokat készítsünk.

Lepedő

Nehezítésként, egyensúlyfejlesztő, és izomerősítő gyakorlatként négykézláb helyzetben emelje el a karját vagy lábát a talajtól.

A gyermek egyik oldali végtagjait ügyesebben használja

 

Mindkét kart, lábat szimmetrikusan tartó szobrokat készítsünk.

Lepedő

 

A gyermek ízületei nem mozognak teljes mozgáspályán, önállóan nem tudja teljesen kinyújtani a karját vagy a lábát

Helyes megoldásként elfogadjuk, ha a gyermek nem nyújtja ki teljesen a karját vagy lábát. Hívjuk fel rá a figyelmét, hogy törekedjen arra, hogy még jobban nyújtsa ki.

 

Lepedő

 

 

 

Vissza a játékokhoz