JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Úgy csinálok mint egy…

A játék típusa

családi játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

kötődés erősítése szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel, mozgástervezés, memória fejlesztése

Korosztály

2-6 év

Játékosok száma/csoportlétszám

minimum 4 fő

A játékhoz szükséges idő

minimum 20 perc

Helyigény

játszhatjuk a szobában, de a szabadban is

Szükséges eszköz(ök)

-

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Úgy csinálok mint egy...

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Affektív terület
-        
szociabilitás
-        
szociális kompetencia
-        
érzelmi intelligencia
Pszichomotoros funkciók

-        
testséma
-        
téri orientáció
-        
egyensúly
-        
koordináció
-        
beszéd
Kognitív funkciók

-        
képzelet
-        
vizuális, auditív figyelem és emlékezet
-        
szerialitás
-        
intermodalitás

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
2 perc

A játék indítása
1 perc

A játék menete
20 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
2 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése
Megfelelő tér kialakítása.

A játék indítása
A szabályok ismertetése.

A játék menete
A játék során az egyik játékos utánozza egy sport, vagy egy foglalkozás mozdulatait. A többieknek ki kell találniuk, hogy melyik foglalkozásról vagy sportról van szó.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
Közösen megbeszélhetik, hogy az adott foglalkozásokat, illetve sportágakat mely mozdulatok jellemzik a leginkább, miről volt a legkönnyebb felismerni.

Szabályok, instrukciók

Pontosan utánozható, lejátszható sportágat, foglalkozást kell választani.

Eszköz(ök)

Nem szükséges.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Miután a többiek felismerték, hogy milyen sportról, vagy foglalkozásról van szó, ők is csatlakozhatnak. Ha például egy teniszezőt játszott el az adott játékos, akkor csatlakozhat hozzá valaki és eljátszhatják, hogy éppen egymással mérkőznek, a többiek lehetnek nézők, valaki a bíró, megint másvalaki labdaszedő.
A kategória bővíthető – érdemes a gyerekekkel megbeszélni.
Ha nehezen sikerül a megfejtés, könnyítésként megadható a kitalálandó foglalkozás vagy tevékenység kezdőhangja. (ebben segíthet a kisebbeknek felnőtt vagy idősebb testvér)

A játékot adaptálta

Tóth Adrienn gyógypedagógus

 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

Mozgásállapot/

diagnózis

Tevékenység

Sajátos szempontok

Eszközök

Lehetséges variációk

A gyermek helyváltoztatásra csak segítséggel képes

A játék során választhatunk egy segítőt a gyermeknek, akivel együtt mutatja be az adott foglalkozást, sportágat.

A segítő csak annyit segítsen, amennyi éppen szükséges!

Használhatnak eszközt, hogy a többiek könnyebben felismerjék a bemutatott foglalkozást, sportágat.

Készíthetünk előre kártyákat foglalkozásokról/sportágak-ról  és a játékosoknak ebből kell húzniuk.

Ha elsőre nem sikerül kitalálni az adott tevékenységet, a játékos felkérhet valakit, hogy legyen a segítője.

A gyermeknek a stabil ülőhelyzet megtartására segítségre van szüksége

Ebben az esetben gesztusokkal és mimikával kell kifejeznie az adott foglalkozást vagy sportot.

Figyeljünk az optimális testhelyzet kialakítására.

 

 

A gyermek végtagjait aszimmetrikusan használja, egyik oldali végtagjait sokkal jobban használja

Felhívjuk a gyermek figyelmét, hogy a legfőbb mozdulatokat, gesztusokat kifejezetten az érintett végtagjával végezze.

 

 

 

A gyermek ízületei nem mozognak teljes mozgáspályán, önállóan nem tudja teljesen kinyújtani a karját vagy a lábát

 

A gyermek választhat egy tárgyat, amit felhasználhat a játék során.

 

 

 

Vissza a játékokhoz