JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Csík, csík, csík - csúszdáztató

A játék típusa

családi játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

mozgásbiztonság, mozgásegyensúly fejlesztése

Korosztály

6 hónap – 6 év

Játékosok száma/csoportlétszám

1 gyermek, 2 felnőtt

A játékhoz szükséges idő

10-15 perc

Helyigény

megfelelő tér a nagylabdához, illetve a 2 felnőtt számára

Szükséges eszköz(ök)

nagylabda

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Csík, csík, csík - csúszdáztató

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Affektív terület
-         
szociabilitás
-         
érzelmi intelligencia
Pszichomotoros funkciók

-         
testséma
-         
téri orientáció
-         
egyensúly
-         
koordináció
-         
beszéd
Kognitív funkciók

-         
vizuális, auditív figyelem és emlékezet
-         
szerialitás
-         
intermodalitás
Reflexgátlás

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
2-5 perc

A játék indítása
1 perc

A játék menete
10 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
3 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

Az egyik felnőtt ül, a másik fekszik, szemben helyezkednek el egymással, kettőjük között van egy nagy labda. Az egyik felnőtt terpeszülésben, előtte a gyermek törökülésben, szemben a labdával, kinyújtott karokkal a labdát öleli.

A játék indítása

Az ülő felnőtt megfogja két oldalról a gyermeket a medencéjénél.

A játék menete

A felnőtt megfogja két oldalról a gyermeket a medencéjénél és a mondóka első két sora alatt ráfekteti a nagylabdára, majd az utolsó sor alatt átgurítja a másik oldalra és ráfekteti a másik felnőttre, aki karját feléje nyújtva várja őt. 

A mondóka a következő:

„Csík, csík, csík
Zsíros a mácsík,
Könnyen lecsúszik…”

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

A másik, földön fekvő felnőtt magához öleli a gyermeket.

A következő kört fordítva csinálják, amelyik felnőtt gurított most fekszik, és a másik felnőtt gurítja a gyermeket.

Szabályok, instrukciók

Ahhoz, hogy a labdát a gyerekkel együtt gurítani tudjuk, megfelelő távolságot kell hagyni a két felnőtt között. A gyermek biztonságérzete nagyon fontos, ezért csak akkor játsszuk ezt a játékot, ha már előtte megismertettük a nagylabdát vele, nem ismeretlen számára ez a testhelyzet.

Eszköz(ök)

nagylabda

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Ha van több nagylabdánk, akkor azokat egymás elé helyezhetjük és több labdán keresztül is csúszdáztathatjuk a gyermeket.

Többszöri ismétlés után változatosabbá tehetjük a játékot, ha késleltetjük a „lecsúszást”. Csúszás előtt fel-le rugóztatjuk ill. balra-jobbra hintáztatjuk a labdán a gyermeket, majd legurítjuk.

A játékot adaptálta

Tóth Adrienn gyógypedagógus

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

Mozgásállapot/

diagnózis

Tevékenység

Sajátos szempontok

Eszközök

Lehetséges variációk

A gyermek fejkontrollja, törzskontrollja kialakult, stabilan ül

A játék minden – még ölbe vehető – gyermekkel játszható.

A labdára fektetett gyermeknél törekedjünk a lazító helyzet megteremtésére. A felnőtt  a lábakat béka pozícióba igazítva segítheti az optimális testhelyzetet. Kisebb gyermek esetén egyik kezével a medencénél, másik kezével az ellenoldali vállnál stabilizáljon.

Nagylabda

A mondóka két része között fokozni lehet a tempó különbségét. Az első két sor alatt nagyon lassú, majd gyorsabb mozdulatokat végezzünk.

 

Folyamatosan figyelni kell rá, hogy a ritmusváltást csak addig alkalmazzuk, amíg a gyermek jól érzi magát és a lazító testhelyzetet, állapotot nem rontja.

A gyermek végtagjait aszimmetrikusan használja, egyik oldali végtagjait sokkal többet használja, jobban preferálja.

Ebbe az esetben a nagylabda kiváló eszköz lehet arra, hogy két testfél szimmetriáját, a mozgás harmóniáját elősegítsük. Figyeljünk rá, hogy a gyermek könyöke nyújtva legyen, tenyere rásimuljon a labdára, békatartása szimmetrikus legyen.

Nagylabda

 

 

Vissza a játékokhoz