JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Kalóz

A játék típusa

családi játék

Pedagógiai és fejlesztési célok

mozgáskoordináció, koncentráció, hallásérzékelés fejlesztése

Korosztály

3 év fölött

Játékosok száma/csoportlétszám

3 vagy több játékos

A játékhoz szükséges idő

45-50 perc

Helyigény

szoba szőnyegén, udvaron, homokozóban is játszható

Szükséges eszköz(ök)

szőnyeg, aprópénz (vagy könnyebben megfogható kisebb puha játékok, tárgyak, Kinder-figurák), sál

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Kalóz

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Kognitív funkciók
-          auditív észlelés
-          auditív figyelem
Affektív terület
-          szociális kompetencia
-          együttműködés
Pszichomotoros terület
-          téri orientáció
-          mozgáskoordináció
-          szabálytartás

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
5 perc

A játék indítása
3 perc

A játék menete
20-30 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
10 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

Helyet teremtünk egy szőnyegen, ahová leül a kalóz. Aprópénzt készítünk elő, és a szőnyeg közepére helyezzük. Kiválasztjuk, hogy melyik játékos lesz legelőször a kalóz, és ő beül a kör közepére a „kincseihez”. Megbeszéljük, hogy milyen sorrendben következnek egymás után a játékosok.

A játék indítása

Ismertetjük a szabályokat. A középen ülő kalóz becsukja a szemét, és a játékot levezénylő szülő tapssal indítja a játékot.

A játék menete

A játékosok körben ülnek, középen a kalóz (csukott szemmel). A kalóz előtt néhány aprópénz/tárgy van, ezek a kincsei. Valaki odalopakodik nesztelenül, csendben és megpróbálja észrevétlenül megszerezni a kalóz kincseit. Ha sikerül neki – vagyis nem fogja meg őt a kalóz -, akkor ő lesz az új kalóz. Ha nem sikerül, akkor a következő játékos próbálja meg elcsenni a kincset.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

A játék végén megbeszéljük, hogy ki volt a legügyesebb kalóz, ki milyen fortélyokat használt, hogy elkapja kincsei elrablóit.

Szabályok, instrukciók

A kalóznak csukott szemmel kell ülnie, nem nyithatja ki a szemét egy pillanatra sem.

Ha valakit elkapott a kalóz, annak vissza kell mennie, és akkor próbálkozhat legközelebb, amikor már mindenki más próbálkozott.

Ha valakit észrevett a kalóz, de nem tudta megfogni, mert a játékos visszavonult, az is sikertelen próbálkozásnak számít, hiszen nem tudta megszerezni a kincset.

Ha a kalóz csal, és kinyitja a szemét, akkor leváltja őt az éppen soron lévő játékos.

A játékot csendben kell játszani, tilos zavarni a kalózt azzal, hogy a többi játékos hangot ad.

Eszköz(ök)

aprópénz/kisebb tárgyak, sál (szem bekötéséhez)

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Játszhatjuk úgy is, hogy a kalóz szemét bekötjük.

A játék nehezíthető úgy, hogy a többi játékos egy-egy hangot ad ki, amikor közeledik a kalózhoz a „rabló”. Fontos, hogy csak egy-egy hangot, nem lehet folyamatosan zajt kelteni.

Tovább nehezíthető a játék, ha egyszerre két „rabló” támad.

Megjegyzés

A játék sematikus ábrája:
 

Felhasznált irodalom

Kaposi László (szerk.) 2002. Játékkönyv. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ. Marczibányi Téri Művelődési Központ.

 

http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke

A játékot adaptálta

Klómer Georgina gyógypedagógus

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

Mozgásállapot/

diagnózis

Tevékenység

Sajátos szempontok

Eszközök

Lehetséges variációk

A gyermek helyváltoztatásra csak segítséggel képes

A gyermeket válasszuk kalóznak.

 

Ha a gyermek tud úgy helyzetet változtatni, hogy például gördeszkán hason fekve két karral hajtja magát, akkor játszhatjuk úgy, hogy ő is rablóvá válik.

Alakítsunk ki stabil testhelyzetet, amiben karjait szabadon tudja mozgatni. (pl. pozícionálás táblázat P/4. útmutatása alapján)

Ékpárna, összetekert törülköző/pléd

A gördeszkás variáció azt a veszélyt rejti, hogy könnyebben meghallják őt. Érdemes abban a szobában játszani, ahol a legkevésbé hallható a padlón a kerekek gördülése.

A gyermek gurulva változtatja a helyét

A gyermeket válasszuk kalóznak.

 

Amennyiben a gyermek rabló szerepben van és a gurulást még bizonytalanul végzi, az egyik családtag segítsen neki az alsó végtagjánál vagy a vállainál átfordulni.

Pénzérmék helyett érdemes nagyobb tárgyakat választani, így ha a gyermek a rabló, akkor könnyebben meg tudja szerezni a kincset, és el is tudja szállítani.

Építőkockák, plüssök, stb.

Mindenki gurulva változtatja a helyét a rablók közül.

A gyermek kúszik, mászik

Az összes családtag kúszva/mászva közelíti meg a kalózt.

 

 

Nehezíthető a feladat, ha valamilyen akadály alatt át is kell bújni, mielőtt a kalózhoz érünk, pl. kisebb asztal alatt.

A gyermeknek a stabil ülőhelyzet megtartásához segítségre van szüksége

Ha még az önálló helyváltoztatás nem alakult ki, de félig ülő pozícióban kezeit szabadon tudja használni, a gyermeket válasszuk kalóznak.

Stabil félig ülő helyzetet alakítsunk ki babzsák fotelben vagy egy összetekert pléd segítségével, pl. pozicionálás táblázat P/2. útmutatása alapján.

A pénzérméket egy tálcán helyezzük el, amit a gyermek az ölében kényelmesen meg tud tartani.

Babzsák fotel/összetekert pléd

A gyermeket pozícionáljuk. A játékot csak akkor kezdjük el, amikor meggyőződtünk róla, hogy a gyermek stabilan ül.

A gyermek végtagjait aszimmetrikusan használja, egyik oldali végtagjai ügyesebbek

Állítsunk fel új szabályt: mindenki csak az egyik kezével veheti el a pénzérméket.

Azt a kezet választjuk ki ilyenkor, amelyiket a gyermek kevésbé használja (ügyetlenebb kéz mozgásainak fejlesztése érdekében).

Használjunk építőkockákat a fogás elősegítésére.

Attól függően válasszunk a pénzérmék helyett eszközöket, hogy a gyermek a finommotorika fejlődés mely szintjén tart. Lásd lentebb!

 

 

A gyermek marokfogással fog

 

 

Pénzérmék helyett építőkockákat használjunk.

 

A gyermek csippentő fogással fog

 

 

Pénzérmék helyett üveggolyót, kisebb műanyag/fa golyókat használjunk vagy mazsolát.

 

A gyermek ízületei nem mozognak teljes mozgáspályán, önállóan nem tudja teljesen kinyújtani a karját vagy a lábát

 

 

 

Határozzunk meg egy távolságot, ahonnan el kell érni a pénzérméket, arra bíztatva ezáltal, hogy kinyújtsa a karjait.

 

 

Vissza a játékokhoz