JÁTÉK-TÁR


A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Alagútjáték

A játék típusa

Testnevelési és sportjáték

Pedagógiai és fejlesztési célok

Az úszásoktatásban a vízbiztonság fejlesztése, vitálkapacitás növelése a cél. Ezen kívül a társakkal való együttműködés képességének kialakítását, egymásra való odafigyelés, fegyelem, szabálykövetés képességének fejlesztését célozza a játék

(Vízbiztos, két úszásnemben úszni tudó gyermekek számára)

Korosztály

5-7 évesek

Játékosok száma/csoportlétszám

4-6 fő

A játékhoz szükséges idő

15 perc

Helyigény

Tanmedence: 6 méter hosszú, max. 90 cm mélységgel, 32 °C vízhőmérséklettel, esetleg nagyobb kerti medence

Szükséges eszköz(ök)

-

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Alagútjáték

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Nagymozgás fejlesztése
-         
testtudat
-         
téri tájékozódás
-         
egyensúly
Affektív területek

-         
bátorság
-         
önbizalom
-         
társas kapcsolatok

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
2 perc

A játék indítása
30 másodperc

A játék menete
12 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
1,5 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

A játék az 5-7 évesek fő tevékenységi formája, az úszásoktatás egyik fontos eszköze, számos feladat megoldásához nyújt segítséget. A játékos formába ágyazott feladatok esetén a gyermekek észrevétlenül, vidáman hajtják végre az egyébként nehéznek tűnő feladatokat. Az adott korosztályt a játék előkészítésekor meg kell tanítani arra, hogyan játszanak. Ez fontos pedagógiai feladat. A játék kiválasztásánál döntő szerepet játszanak az életkori sajátosságok és a vízbiztonság.
A játékot 4-6 gyermek játszhatja, akik 5-7 évesek, vízbiztonsággal rendelkeznek az adott körülmények között.
Az előkészítés részét képezi a játékszabályok ismertetése verbális és nem verbális (bemutatás) úton.
Fontos, hogy csak olyan feladat elé állítsuk a gyerekeket, ami képességeiknek megfelel, és sikerélményt ad.
Mivel csoportos játékról van szó, ezért fel kell hívnunk a figyelmüket arra, hogy vigyázzanak saját és társaik testi épségére.
A gyermekeket az előre megbeszélt vezényszóra „Rajt!” indítjuk.

A játék indítása

Egészséges, vízbiztonsággal már rendelkező (úszni tudó gyermekek) esetében a medence közepén „építjük fel” az alagutat, úgy, hogy a gyermekek egymás mögé beállva, az előtte álló vállát fogva, széles terpeszben állnak.
A sor végén álló nagy levegővétel után a tanár vezényszavára a víz alá merül és átúszik a társak terpesztett lába alatt. Elsőként jön fel a víz alól, miután kifújta a levegőjét és beáll a sor elejére terpeszbe.
Mozgáskorlátozott gyermekek esetében (bot, keret) tapasztalat szerint az egykezes falfogás biztonságot ad, és így felhőtlen jókedvvel tudnak a játéknak örülni.

A játék menete

A gyermekek egymás után merülnek le és kúsznak, úsznak a társak lába között, úgy, hogy lehetőleg ne fogják meg a lábakat.
A víz felhajtóerejét leküzdve úsznak le a medence aljára, és úsznak át az „alagúton”.
Folyamatosan követik egymást az alagútban 3-szor 4-szer.
Ép és mozgáskorlátozott gyermekek esetében is szükségessé válhat, hogy a tanár, edző, szülő segítséget nyújtson, utasításokkal, és fizikai segítséggel (tolás, lebújtatás, feljövetel).
Pedagógiai szempont, hogy a segítségnyújtás mértékét egyre jobban csökkentsük.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

Ez a vízi játék mindig nagy örömet, vidámságot hoz a medencébe, óriási sikongatások, nagy nevetések kísérik.
Aki „megcsinálta”, sikerélményt él át és bízik benne, hogy legközelebb is lesz „alagutazás”.
A játék hatása mérhető, akár azon a foglalkozáson belül is, amin játszottunk, akár a következőn.
A sikerélményen kívül az önbizalom is megnő, és ezáltal olyan úszógyakorlatokat fog tudni végrehajtani, amiket eddig még nem.
A lezárás egy pozitív megerősítéssel, dicsérettel teszi teljessé a játékot.

Szabályok, instrukciók

Egy sorban szorosan egymás mögött, széles terpeszben állnak, mozdulatlanul. Mozgáskorlátozottak esetében falat fogva.

Fegyelemmel és figyelemmel várják a vezényszót.

A játék elmagyarázása az életkornak megfelelően zajlik.

„Álljatok be egymás mögé terpeszállásba, és fogjátok meg a falat egy kézzel!, „Rajt!” vezényszóra indul az utolsó gyermek”stb.

Eszköz(ök)

-

Egyéb

         

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Aki önállóan nem tud terpeszteni, a tanár, szülő, edző segítségével emelheti a lábát. Ha már ügyesebbek a gyerekek, nem kell vállfogással állni, hanem növelhetik a távolságot egymás között, így hosszabb utat kell a víz alatt megtennie az alagúton áthaladó gyermeknek.

A játékot adaptálta

Varjasné dr. Kovács Edit úszó szakedző

 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

Tevékenység

Megfelelő körülmények biztosítása a játék megkezdéséhez. Kerti medencében, strandon is játszható.

A mozgásállapotnak megfelelő medence, vízmélység, vízhőfok, falfelület megválasztása. Megfelelő vízbiztonság

(két úszásnemben úszik) szükséges a tevékenységhez.

Megfelelő szélességű terpesz szükséges, amin a társak átférnek.

A kiinduló helyzet beállítása a szabályok elmagyarázásával.

A megfelelő körülmények kialakítása után kezdetét veszi a játék.

A falat fogva széles terpeszben állva készen áll az alagút.

 

Életkornak megfelelő játékkiértékelés, javító instrukciók, a jövőbeli játék célkitűzései.

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

A gyermek mozgásállapotának megfelelő vízbeli pozíció felvétele, falfogás szükségessége.

A segítségnyújtás egyénre szabottan kell, hogy történjen, így a tanárnak, edzőnek, szülőnek jól kell ismernie a résztvevők képességeit.

Szükséges lehet a falfogás, segítségnyújtás a merülésben, megfelelő terpeszállás kialakítása, amely biztosítja, hogy a játékot élvezze, és egyenlő félként vegyen részt benne. A játékot „vállfogásos alagútalkotással” lehet kezdeni, de ha ez jól megy az alagutat alkotó gyermekek egyre távolabb állhatnak egymástól, amely hosszabb víz alatti úszást igényel. A gyerekek segítséget igényelhetnek az indulásnál, vagy a leállásnál.

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

-           

Használhatunk békatalpat, amely felgyorsítja a víz alatti úszást.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Segítségadás olyan mértékben, ahogy azt a mozgásállapot megkívánja (emelés, fogás).

A begyakorlás után egyre inkább csökken a segítségnyújtás szükségessége.

 

 

Vissza a játékokhoz