JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Fogócska

A játék típusa

Testnevelési és sportjáték

Pedagógiai és fejlesztési célok

Ügyesség, kitartás fejlesztése

Korosztály

óvodás korosztály, iskolát kezdő korosztály

Játékosok száma/csoportlétszám

kiscsoportban ( 4-6 fő), nagycsoportban (7-15 fő)

A játékhoz szükséges idő

15-30 perc

Helyigény

szabadtéri pálya, játszótér, tornaterem

Szükséges eszköz(ök)

bója

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Fogócska

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Szociális kompetencia
-        
közösség szokásaihoz, normáihoz való igazodás megtanulása interiorizálása
-         együttműködés,
kapcsolat osztálytársakkal
Affektív terület

-        
érzelmi intelligencia fejlesztése
-        
frusztráció kezelése
-        
tolerancia kialakítása
-        
társismeret, emberismeret
Mozgásfejlesztés

-        
nagymozgás fejlesztése
-        
orientáció – térbeli tájékozódás
Kognitív funkciók
-         vizuális észlelés
-        
vizuális figyelem

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
3-5perc

A játék indítása
3-5 perc

A játék menete
10-15 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
1-2 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése
A terep kiválasztása, a helyszín kijelölése.

A játék indítása
Szabályok ismertetése, kerettörténet elmesélése.
Kijelölünk egy fogót. A kerettörténet helyszínhez, évszakhoz, ismert ellentétpárokhoz, egyéb aktualitáshoz igazítható.
Pl-1: Fás, bokros helyszínen játszunk, ahol a fogó a vadász, a játszótársak pedig az erdőben élő állatok.
Pl-2: Tavasszal játszunk az ébredő természetben, ahol a gyermekek a nyíló virágok, a fogó pedig a virágokat kereső méhecske.
Pl-3: A gyermekek a kisegerek, aki a macska – fogó – elől próbálnak menekülni.
Pl-4: Márton nap környékén a fogót Mártonnak, a többieket lúdnak hívhatjuk, elmesélve előtte az ehhez kapcsolódó történetet.

A játék menete
A fogó kiválasztása után a gyermekek szabadon mozoghatnak a kijelölt pályán, a fogó feladata, hogy elkapja egy játszótársát. Ha ez sikerül, a megérintett gyermekből lesz a fogó. Igyekezzünk minden játékost bevonni a játékba, figyelve arra, hogy legalább egyszer mindenkiből fogó válhasson.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
Rövid értékelés, dicséret, pozitív megerősítés, díjazás vagy jutalom (matrica, jutalomkép, csoki, stb.).

Szabályok, instrukciók

Meghatározzuk, mettől meddig tartson a fogócska-pálya, a játék csak ezen határokon belül játszódjon. Tisztázzuk a gyermekekkel, mi számít elkapásnak és következetesen ezt tartsuk is be.
Tisztázzuk a gyermekek előtt az elkapás szabályait, különös tekintettel a segédeszközökre vonatkozóan (pl. a bot/keret elkapása érvényes-e, a bottal/kerettel történő elkapás érvényes-e).

Eszköz(ök)

Fogócska pálya, bója a pálya kijelöléséhez

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

-       Testhelyzet változtatással (csak négykézláb, csak pókjárásban, csak egylábon ugrálva, stb.), járáskép változtatással (óriáslépésben, tyúklépésben, stb).

-       Házas fogócska, ahol kijelölünk egy területen, ahova érve a fogó nem kaphatja el a játszótársát. Itt csak egyszerre egy gyerek tartózkodhat, rövid ideig.

-       Egérfogó, ahol a fogó macska lesz, a kisegereknek pedig egy madzagot teszünk hátra a nadrágjukba, a macskának pedig ezeket az egérfarkakat kell gyűjtenie.

-       Páros fogó, ahol nagy csoportos fogócskánál több fogót is kinevezhetünk.

-       Nyúlfogó, ahol a fogó ha megfog egy játszótársát, már ketten lesznek fogók, ők pedig már 2 új gyermeket megérintve már négyen játszhatnak fogóként, így szaporodva egyre tovább, míg végül mindenkiből fogó nem válik.

-       Cápafogó, ahol két, egymástól kb. 3-4 méter távolságra lévő, egymással szemben álló sorba állítjuk a gyerekeket. A két sor között van a tenger, benne pedig egy cápa-fogó. A gyerekeknek úgy kell átszaladniuk a másik oldalra, hogy ne kapja el őket a cápa-társuk.

A játékot adaptálta

Hum Kinga gyógytornász

 

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

Tevékenység

Pályaválasztáskor figyelembe kell venni a gyermek mozgásállapotát. Érdemes előzőleg feltérképezni a helyszínre való eljutás lehetőségeit is.

 

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

A bottal, kerettel közlekedő gyermek kisebb felszíni akadályokkal még meg tud birkózni (egyenetlen talaj, vékony homokréteg, stb.). Ideális helyszínnek mondható az a pálya, ahol nagyrészt egyenletes a felszín, és kisebb területeken – nehezítésképpen - egyenetlen a talaj.

 

A kerekesszékkel közlekedő gyermek akadálymentes környezetben tud önállóan haladni, mozgásállapottól függően kisebb felszíni egyenetlenségeken is képes közlekedni. Ideális helyszínnek mondható az a pálya, ahol nagyrészt egyenletes a felszín, és kisebb területeken – nehezítésképpen - egyenetlen a talaj.

 

Az „ügyetlen” gyermek eszköz nélkül önállóan közlekedik, kisebb-nagyobb felszíni egyenetlenségeken is (füves, homokos talaj, meredek, lejtős területek). Jellemzően ezek a gyermekek játék során sokat esnek, de megtanultak sérülésmentesen talajt fogni, valamint önállóan felállni.

Ideális helyszínnek mondható az a pálya, ahol a talaj puha, és a gyermek sérülés nélkül eshet-kelhet futkosás közben.

A kerettörténetet igazítsuk a gyermek mozgásállapotához, olyan szerepbe hozzuk, amivel képes megbirkózni, pl. a négykézlábas fogócskába be tud csatlakozni, de az egy lábon ugrálásba már nem.

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

Bóják alkalmazása a pálya határainak kijelölésére.

 

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

A játék testhelyzet változtatásával, házas fogóval, egérfogóval, páros-fogóval, nyúlfogóval, cápafogóval ugyanúgy játszható.

 

 

Vissza a játékokhoz