JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Gyűjtögető

A játék típusa

Testnevelési és sportjátékok

Pedagógiai és fejlesztési célok

Csapatszellem, együttműködés kialakítása.

Gyorsaság, állóképesség fejlesztése.

Korosztály

3-6 év

Játékosok száma/csoportlétszám

2-20 fő, a játékot kevés résztvevő esetén egyénileg, több játékos esetén csapatokra bontva játszhatjuk.

A játékhoz szükséges idő

Minimum 5 perc.

Helyigény

Nagyobb üres térrel rendelkező szoba vagy terem.

Szükséges eszköz(ök)

Minimum 30 db játéktárgy vagy kisméretű sporteszköz (pl. teniszlabda, kis gumilabda, műanyag karika, ping-pong labda, kavicsok..)

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Gyűjtögető

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Nagymozgás
-          helyváltoztató mozgások
-          testhelyzet megtartása
-          egyensúly
-          koordináció
-          mozgástempó
-          téri orientéció
Finommozgás
-          felső végtag akaratlagos mozgatása
-          játéktárgyak megfogása és elengedése
-          célzó mozgások
-          dobómozgás
-          szem-kéz koordináció
Szociális kompetencia
-          együttműködés, kapcsolat a csapattársakkal, közösségben elfoglalt hely
Kommunikáció
-          beszédértés (szabályok megértése és betartása)
-          csapattársakkal való megbeszélés

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
10 perc

A játék indítása
2 perc

A játék menete
minimum 5 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
5 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése
A teremben a játékvezető vagy segítők egyenletesen szétszórják a rendelkezésre álló játéktárgyakat, amit előre megmutattak a játékosoknak. A gyerekeknek biztosan tudniuk kell, hogy mely játéktárgyakat kell összegyűjteniük.
Megbeszélik, hogy hová vagy mibe kell gyűjteniük a tárgyakat (földre helyezett karikába, felfordított zsámolyba, padlóra krétával rajzolt körbe…)

A játék indítása
Rajtra indulnak a játékosok gyűjtögetni.

A játék menete
Az első verziónál két játékos küzd egymással. Mindkét játékos külön karikába gyűjti a szétszórt játékokat. Egyszerre/egy úttal csak egy tárgyat vihetnek a karikához. A közlekedés módját egyénileg határozzuk meg. Lehet földön gurulva, kúszva, négykézláb mászva, térden járva, gurulózsámolyon/gördeszkán hasalva vagy ülve, pókjárásban, rákjárásban, futva. Mozgásállapottól függ a helyváltoztatás módja. Ha különböző mozgásállapotú gyermekek játszanak, akkor a gyorsabban mozgó gyereknek nehezebben kivitelezhető helyváltoztató mozgást kell végeznie, hogy nagyjából egyforma tempóban haladjanak.
A játékot lefújhatjuk akkor is, ha minden tárgyat összeszedtek, de akkor is vége lehet, ha még maradt néhány tárgy, de letelt az előre meghatározott idő (pl. 5perc).   

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
A játék végén minden játékos egyedül vagy (óvodás korosztály esetében) segítséggel megszámolja a karikájában lévő játéktárgyakat. Az nyer, akinek több tárgyat sikerült összegyűjteni.

Szabályok, instrukciók

Egyszerre/egy úttal csak egy tárgyat vihetnek a karikához, nem lehet odalökdösni a távolabb talált tárgyakat a karika közelébe. Egy tárgyat megfog a játékos, odaviszi a karikához és bele is teszi. 

Eszköz(ök)

30 db játéktárgy, min. két karika.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Ha több egyéni játékos játszaná a játékot, akkor több szétszórt játékra van szükség és a játékok gyűjtésére szolgáló eszközre.
Lehet csapatokban is játszani, de akkor nagyobb térre (pl. udvar, tornaterem, folyosó) van szükség és a gyűjtendő játékok számát is növelni kell. Ha csapatok játszanak, akkor engedélyezni lehet valamilyen munkamegosztást, pl. a kevésbé jól mozgó, esetleg helyváltoztatásra képtelen gyermek a karika közelében ül és a csapattársai neki dobják/gurítják a tárgyakat/labdákat, ő pedig csak beleteszi a karikába, vagy a játék végén ő a számoló.

A játékot adaptálta

Szentesiné Keleméri Dóra gyógypedagógus

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

Tevékenység

A bottal, kerettel közlekedő gyermek a segédeszközét/eit hagyja a játéktéren kívül, esetleg szobán, termen kívül a balesetveszély elkerülése miatt.

 

Ha a kerekesszékkel közlekedő gyermek úgy dönt, hogy nem a kocsijával fog közlekedni, ő is hagyja a játéktéren kívül a segédeszközt.

A játékban gurulva, kúszva, négykézláb vagy térden járva, esetleg popsin csúszva közlekedhetnek a játékosok.   

 

Megoldást jelenthet a gurulózsámollyal való közlekedés is.

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

A játéktérben ne maradjon semmi, amiben megbotlanak, felbukhatnak a játékosok.

 

Ha kerekesszékkel közlekedik valamelyik játékos, akkor fel kell hívni a figyelmet a balesetveszélyre és meg kell bizonyosodni róla, hogy a gyermek biztosan irányítja a kocsit.

 

Ha különböző mozgásállapotú gyermekek játszanak, akkor a gyorsabban mozgó gyereknek nehezebben kivitelezhető helyváltoztató mozgást kell végeznie, hogy nagyjából egyforma tempóban haladjanak.

 

Ha önálló helyváltoztatásra segédeszköz nélkül nem képes a gyermek és csapatok játszanak egymással, akkor lehet irányító, munkaszervező és számoló feladatot adni az érintett gyereknek. Vegyes mozgásállapotú csapat esetén a „legrosszabb mozgásállapotú gyermekhez igazítsuk a pályán való haladás szabályát, és pl. mindenkinek négykézláb mászva kell a feladatot teljesíteni. Amennyiben a gyermek csak kerekesszékkel vagy elektromos kerekesszékkel tud önállóan közlekedni, akkor azzal is játszhat. Ebben az esetben a balesetek elkerülésére oda kell figyelni. Ne legyen kúszó-mászó gyerek a csapatban, nehogy rámenjen a kezére, lábára kocsival.  Ha kerekesszékkel játszik egy játékos, akkor lehet, hogy nem éri el kézzel a földre tett tárgyakat. Tehetünk néhány eszközt asztalra, székre, tornapadra, zsámolyra.

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

-           

A gyermek mozgásállapotához, kézfunkciójához, fogásmódjához kell igazítani a tárgyakat, eszközöket.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

 

Ha nem áll rendelkezésre megfelelő méretű terem vagy a játékosok csak kerekesszékkel tudnak közlekedni, akkor nagyobb méretű asztalon is lehet játszani a gyűjtögetőt. Ebben az esetben apró játéktárgyakra lesz szükségünk és a gyűjtéshez is elegendő 1-1 műanyag tányér, edény vagy papírdoboz. Asztalon való játéknál ne tegyük ki az összes játéktárgyat az asztalra az indításnál, hanem csak egy részét. Folyamatosan „adagoljuk” a további tárgyakat, így izgalmasabbá tehetjük a játékot a kis játéktér ellenére.  

 

Vissza a játékokhoz