JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Kincskeresés

A játék típusa

Testnevelési és sportjáték

Pedagógiai és fejlesztési célok

Vízi mozgások fejlesztése, vízbiztonság kialakítása, vitálkapacitás fejlesztése, tudatos légzés, tájékozódás.

Korosztály

5-9 évesek

Játékosok száma/csoportlétszám

5-6 fő (ennél több fő azért nem ajánlott, mert akkor az eszközök mennyisége túl sok)

A játékhoz szükséges idő

Foglalkozások elején (bemelegítésként) vagy a végén jutalomként

10-20 perc

Helyigény

Elkerített részén a medencének, a gyermekek magasságának, úszástudásának megfelelő vízmélységben, 30-32 °C-os vízben.

Szükség esetén lépcső, fal, cső mellett.

Szükséges eszköz(ök)

Minden olyan tárgy, amely lemerül a medence aljára és nem szennyezi be a vizet.

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Kincskeresés

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Affektív terület
-         
önbizalom fejlesztése
-         
önállóság
-         
bátorság
-         
kudarctűrés
-         
tudatosság
Nagymozgás

-         
testtudat
-         
koordináció
-          egyensúly
-         
vízbiztonság
-         
vitálkapacitás
Szociális kompetencia

-         
versenyhelyzet kezelése
-         
szabályok betartása
-         
együttműködés
-         
fair play tanulása

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
5 perc

A játék indítása
2 perc

A játék menete
10 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
3 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése

A medence meghatározott részének elkerítése, a gyermekek úszástudását és testi adottságait figyelembe véve. Az eszközök beszerzése, előkészítése a játékra.
A gyermekek tájékoztatása a játék menetéről, a játék bemutatása (próbajáték), a veszélyekre (mélyülő medence) való figyelemfelhívás, társak és a saját testi épségnek megóvása.
A kiválasztott vízbemerülő játékok, melyeket a gyermekek ismernek, eldobálása a kijelölt terület egészére.

A játék indítása

A gyermekek a fal felé fordulva behunyt szemmel állnak (énekelnek, számolnak) és várják a vezényszót „Rajt!”.

A játék menete

A vízi játékok célja, hogy a víz ellenállását megtapasztalva a gyermekekben kialakuljon az önálló hely- és helyzetváltoztatás képessége.
A víz felhajtóerejének köszönhetően „elveszíti” testsúlyát a gyermek és mozgásai szélesebbé válnak.
A játék motivációs hatását kihasználva felkeltjük a gyermek mozgásaktivitását, ami a versenyhelyzet miatt egyre fokozódik.
A játék során a gyermekek levegővétel után lemerülnek a víz alá és leküzdve a víz felhajtóerejét a tudatos levegő-visszatartással a medence aljáról felhozzák a „kincseket”.
A kincskeresés a merülési játékok közé sorolható, melyeknek nagyon sokféle változatát ismerjük, pl. Hányat mutatok? Bohóckodás, grimaszolás, a víz alatt, Mi van a kezemben? Éneklés, Ki bírja tovább? Nézzünk farkasszemet!

 A játék győztese az, aki a legtöbb játékot hozza fel és helyezi a kijelölt személy szerinti gyűjtőhelyre.
Szabálynak megfelelően különféle gyűjtési technikák lehetnek:

-        
egyenként
-         
növekvő számsorrendben
-         
színek szerint
-         
alak szerint
-         
párosítva
-         
időre stb.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)

Mindenki személy szerint számolja össze a felhozott kincseket, majd a nevelő kérdésére bemondja az eredményét. Az eredményhirdetés ezután történik.
Tapssal jutalmazzuk a győztest.

Szabályok, instrukciók

Mivel a játék számtalan variációval játszható, a szabályok annak megfelelően alakulnak.
„Rajtra indulunk, mindenki gyűjtsön annyi kincset, amennyit tud és számolja össze. Társadra vigyázva játssz! Rajt!

Eszköz(ök)

Minden tárgy, ami lemerül a víz alá és nem szennyezi az uszoda vizét (pl. tisztára mosott nagyméretű kavicsok)

eszkozok_1.JPG

eszkozok_3.JPG

Egyéb

kincskereso.JPG

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Számtalan variáció lehetséges az eszközök, a csoportosítás, a körülmények kialakítása terén is.

A játékot adaptálta

Varjasné dr. Kovács Edit úszó szakedző

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

Tevékenység

Fel kell mérni a vízmélységet, a segítők számát a gyermekek mozgásállapotának megfelelően. A megfelelő vízhőfok, vízbiztonság és a tudatos légzés megléte a játék alapja. Fontos, hogy a gyermekek a vízbemerülés után stabilan le tudjanak állni, segítség nélkül is.

 

Mindig a lehető legnagyobb biztonságra kell törekedni, a megfelelő vízmélység kiválasztásával.

Fel kell mérnünk, hogy a gyermekek tudnak-e tudatos légzéssel víz alá merülni.

Javallott a szemüveg használata.

Egyéni foglalkozás kezdetben eredményesebb lehet, mint a csoportos, mert így saját ütemben tud játszani a gyermek.

Hátránya, hogy nincs versenyhangulat.

Rajt! vezényszóra a gyermekek egyedül vagy a segítőjükkel együtt lemerülnek a medence aljára és a szabályoknak megfelelően összeszedik a kincseket.

A játék végén eredményhirdetés, dicséret, taps!

 

Amennyiben egyéni foglalkozás keretében játsszuk a játékot, ne használjuk a Rajt! vezényszót, helyette a megbeszélés után számolásra induljon.

 

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

Mindenkor a legnagyobb biztonságra kell törekedni, ehhez szükséges körülmények, szabályok kialakítása, személyek megléte fontos. A játék kerti medencében, strandon is játszható.

A nehezebben mozgó gyermekek a csövek mellett, a lépcsőről, illetve a fal mellett gyűjtik a tárgyakat, segítőjük támogatásával. Segíthetjük őket kezdetben a lemerülés megéreztetésére.

 

A vízmélység növekedésével (40-60-90 cm) egyre nagyobb kihívás elé állíthatjuk a gyermeket.

A segítő a lemerülésnél a legoptimálisabb helyzetben indítja a gyermeket a kincs felé (fejet lehajtva, kezek elöl, rugaszkodás után a lábakat hátranyújtva – delfin mozdulat)

Fontos a gyermek és segítő összhangja, a bizalom, hiszen a játék során olyan testhelyzetbe (fejjel lefelé) kerül, amilyenbe eddig nem volt.

Cél a csoportba kerülés és a verseny. A játék végén, dicséret, pozitív megerősítés motiváló lehet.

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

Vízbe merülő játékok, illetve minden tárgy, ami lemerül a medence aljára. A szemüveg használata javasolt.

 Szükség esetén nagyobb kincsek használata, amit könnyebben meg tud fogni a mozgáskorlátozott gyermek is, és fel tudja azt hozni a víz felszínére.

Kezdetben csak egy-két tárggyal kísérletezzünk.

A tárgyak számának növelése és azok méretének csökkentése jelenthet nehézségi fokozatot.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

A segítségnyújtás minőségének és mennyiségének változtatása, helyváltoztatás, pl. lépcső mellett, fal mellett, csövek mellett, melyek segítik a gyermeket, hogy egyedül is, illetve kis segítséggel leérjen a medence aljára.

A játék során törekedni kell arra, hogy a segítségnyújtás, illetve a könnyített helyzet egyre csökkenjen, és a gyermekek egyre biztonságosabban, egyre önállóbban, egyre nagyobb élvezettel játsszák a játékot.

 

Vissza a játékokhoz