JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Lufi-röpi

A játék típusa

Testnevelési és sportjáték

Pedagógiai és fejlesztési célok

Nagymozgások, mozgásügyesség fejlesztése

Korosztály

óvodás korosztály, iskolát kezdő korosztály

Játékosok száma/csoportlétszám

kiscsoportban (4-6 fő), nagycsoportban (7-15 fő)

A játékhoz szükséges idő

30-60 perc

Helyigény

szabadtéri pálya, játszótér, tornaterem, tornaszoba, csoportszoba, nagyobb méretű szoba, tanterem középen üres térrel.

Szükséges eszköz(ök)

Lufi, bója, háló/kifeszíthető madzag vagy kötél, tollas-ütő

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Lufi-röpi

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Szociális kompetencia
-         közösség szokásaihoz, normáihoz való igazodás megtanulása, interiorizálása
-         együttműködés, kapcsolat osztálytársakkal
Affektív terület
-         érzelmi intelligencia fejlesztése
-         frusztráció kezelése
-         tolerancia kialakítása
-         társismeret, emberismeret
Mozgásfejlesztés
-         nagymozgás fejlesztése
-         térbeli tájékozódás
-         szem-kéz koordináció
Kognitív funkciók
-         vizuális észlelés
-         vizuális figyelem

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
5 perc

A játék indítása
1-3 perc

A játék menete
15-30 perc

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
3 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése
A körültekintő helyszínváltoztatás után bójával jelöljük ki a játékterületet (pl. 4x2 m-es, téglalap alakú pálya), ennek felezővonalához feszítsük ki a pályát kettéosztó hálót/kötelet.

A játék indítása
Ismertessük a játék szabályait.

A játék menete
A játékot két csapat játssza, a cél az, hogy ne essen le a lufi a csapat térfelén, a csapat át tudja juttatni a lufit a háló másik oldalára. Pontot az ér, ha a másik térfélen lévő csapatnál esik le a lufi, vagy ha az ellenfél csapata a pályán kívülre dobja a lufit.
A szabályok alapján folyik a játék, időkorlátot, vagy ponthatárt szabva.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
Rövid értékelés, dicséret, pozitív megerősítés, díjazás vagy jutalom (matrica, jutalomkép, csoki, stb.).

Szabályok, instrukciók

A játékot két csapat játssza, a cél az, hogy ne essen le a lufi a csapat térfelén, a csapat át tudja juttatni a lufit a háló másik oldalára. Pontot az ér, ha a másik térfélen lévő csapatnál esik le a lufi, vagy ha az ellenfél csapata a pályán kívülre dobja a lufit.
Figyelmeztessük a gyermekeket előre, hogy a háló fölött repüljön a lufi, valamint hogy a hálóhoz hozzáérni, belekapaszkodni szabálytalan. Tisztázzuk a játékosokkal a lufi ütése és dobása közti különbséget, kérjük őket a lufi ütésére.

Eszköz(ök)

Lufi, bója, háló/kifeszíthető madzag vagy kötél, tollas-ütő

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

-       Időhatárral: játszhatunk előre meghatározott ideig (pl. 30 perc) és az idő leteltével elért pontokat vesszük végeredménynek.

-       Ponthatárral: előre kiszabott ponthatárig folyik a játék (pl. 10 pontig), az a csapat győz, aki először eléri a kitűzött pontot. 

-       Érintés-számlálással: a két csapat összejátszik annak érdekében, hogy minél tovább tudja a levegőben tartani a lufit, ilyenkor azt számoljuk hangosan, hányadik érintésnél tart a játék. Ha leesik a lufi, a játéknak vége. (Főleg bemelegítő, rákészülő gyakorlatként.)

-       Tollas-ütővel is játszható a játék, ekkor hívjuk fel a figyelmet arra, hogy csak az ütővel érhetnek a labdához a játékosok.

A játékot adaptálta

Hum Kinga gyógytornász

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

Tevékenység

Pályaválasztáskor figyelembe kell venni a gyermek mozgásállapotát. Külső helyszín esetén érdemes előzőleg feltérképezni a helyszínre való eljutás lehetőségeit is. 

A bottal, kerettel közlekedő gyermek kisebb felszíni akadályokkal még meg tud birkózni (egyenetlen talaj, vékony homokréteg, stb.). Ideális helyszínnek mondható az a pálya, ahol nagyrészt egyenletes a felszín, és kisebb területeken – nehezítésképpen - egyenetlen a talaj.

 A kerekesszékkel közlekedő gyermek akadálymentes környezetben tud önállóan haladni, mozgásállapottól függően kisebb felszíni egyenetlenségeken is képes közlekedni. Ideális helyszínnek mondható az a pálya, ahol nagyrészt egyenletes a felszín, és kisebb területeken egyenetlen a talaj.

 Az „ügyetlen” gyermek eszköz nélkül önállóan közlekedik, kisebb-nagyobb felszíni egyenetlenségeken is (füves, homokos talaj, meredek, lejtős területek). Jellemzően ezek a gyermekek játék során sokat esnek, de megtanultak sérülésmentesen talajt fogni, valamint önállóan felállni.

Ideális helyszínnek mondható az a pálya, ahol a talaj puha, és a gyermek sérülés nélkül eshet-kelhet futás közben.

Hívjuk fel a gyermekek figyelmét a balesetmentes játékra – amennyiben valamelyik gyermek segédeszközzel játszik, erre fokozott figyelmet kell fordítani.

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

Az egy botot használó gyermeknek állva/kézzel, kerettel és két bottal közlekedő gyermeknek ülve/tollas-ütővel érdemes játszani. A bottal/kerettel biztonságosan közlekedő, azt elengedni is tudó gyermek állva játsszon, helyváltoztatását önállóan végezze, segédeszközével. A pálya bármelyik részén állhat (háló előtt, középen, hátul).

A kerekesszékkel közlekedő gyermek játszhat kézzel ütve, illetve felső végtag érintettsége esetén ütővel, ez esetben érdemes a háló közelében elhelyezkednie. Más esetekben a pálya bármelyik területén ügyeskedhet a játékos.

A gyermek felső végtag érintettség esetén játszhat ütővel, ez esetben érdemes a háló közelében elhelyezkednie. Más esetekben a pálya bármelyik területén játszhat.

Tisztázzuk a gyermekek előtt az ütés, lufi-érintés szabályait, különös tekintettel a segédeszközökre vonatkozóan (pl. a botról/keretről lepattanó lufi).

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

Bóják alkalmazása a pálya határainak kijelölésére, háló/kötél kifeszítése, szükség esetén ütő.

Szükség esetén ütő használata.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Játszható időkorláttal, ponthatárral, érintésszámlálással, ütővel. Lehet játszani földön ülve (ülőröpi), és térdelésben is.

 

 

Vissza a játékokhoz