JÁTÉK-TÁR

 

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A játék neve

Szabadulj a labdától!

A játék típusa

Testnevelési és sportjáték

Pedagógiai és fejlesztési célok

Csapatszellem, együttműködés kialakítása.

Gyorsaság, állóképesség fejlesztése.

Korosztály

3-6 év

Játékosok száma/csoportlétszám

2-20 fő, lehetőleg páros számú résztvevő a két csapat miatt

A játékhoz szükséges idő

Minimum 5 perc egy menet időtartama. Több menetet lehet játszani.

Helyigény

Nagyobb méretű szoba, tanterem középen üres térrel.

Szükséges eszköz(ök)

Minimum 5-5 labda, de több lehet. Kislabda, boccia labda, kisméretű gumilabda, szivacslabda.

 A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A játék neve

Szabadulj a labdától!

Képességterület(ek), amely(ek) fejlesztése a játék során megvalósul

Nagymozgás
-          helyváltoztató mozgások
-          testhelyzet megtartása
-          egyensúly
-          koordináció
-          mozgástempó
-          téri orientéció
Finommozgás
-          felső végtag akaratlagos mozgatása
-          játéktárgyak megfogása és elengedése
-          célzó mozgások
-          dobómozgás
-          szem-kéz koordináció
Szociális kompetencia
-          együttműködés, kapcsolat a csapattársakkal,
közösségben elfoglalt hely
Kommunikáció
-          beszédértés (szabályok megértése és betartása)
  csapattársakkal való megbeszélés

A játékhoz szükséges idő

A játék előkészítése
10 perc

A játék indítása
1-3 perc

A játék menete
Minimum 5 perc egy menet, de lehet több is, előzetes megbeszélés alapján.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
5 perc

Tevékenység részletes leírása

A játék előkészítése
A t
erem közepén szabad tér létrehozása elpakolással. Két csapat (4-10 fő) egymással szemben „feláll” a saját térfelén, arányosan elhelyezkedve. A kevésbé gyorsan mozgó játékosok a felezővonalhoz közel, a gyorsabban mozgók hátul helyezkednek el. A két csapat között kijelöljük a pályát felező vonalat. A vonalat krétával fel lehet rajzolni vagy hosszabb kötelet kihúzni. Ha hosszú tornapad rendelkezésre áll, akkor azzal is megfelezhetjük a pályát. Ha a padlóra tesszük a padot, akkor csak dobni lehet a játékban, ha két zsámolyra állítjuk a pad két végét, akkor a pad alatt gurítani is lehet a labdákat.  

A játék indítása
Szabályok ismertetése, bemutatása és visszakérdezése a biztos megértés ellenőrzésére.

A játék menete
A játékosok minden, a térfelükön lévő labdát a játék ideje alatt megpróbálnak átjuttatni a másik csapat térfelére. Lehet dobni vagy gurítani.

A játék zárása (visszajelzés, értékelés)
Ha az egyik csapat térfele egy pillanatra teljesen üres, akkor vége van a menetnek és az a csapat nyer, aki minden labdától megszabadult. A minimum 5 perces játékidő leteltével több labda már nem dobható, gurítható. Ha nem fogy el egyik csapatnak sem a térfeléről a labda, akkor az 5 perc leteltével lefújjuk a menetet. A játék végén minden csapat megszámolja a térfelén található labdákat. Az a csapat nyer, akinél kevesebb labda maradt.

Szabályok, instrukciók

A felezővonalon átnyúlni tilos. Megállapodás és a játékosok mozgásállapotának függvénye, hogy dobni és gurítani is lehet-e. A játékosok tetszőleges testhelyzetben helyezkedhetnek el a pályán, de a legnehezebben mozgó játékoshoz alakítsuk a lehetőségeket. A játékot lefújó sípszó vagy jelzés után labdát átjuttatni tilos a másik térfélre. A pályának nincs körvonala, ezért nincs olyan labda, ami „kiment”. A felezővonal választja ketté a pályát.

Eszköz(ök)

Minimum 5-5 labda, elválasztó vonalat jelölő kréta vagy kötél vagy pad.

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Amennyiben nincs lehetőségünk a kerekesszékes gyermekek kifektetésére vagy nincsen a játékhoz szükséges méretű terem, akkor a játékot asztalon is lehet játszani, ha rendelkezésünkre áll peremes asztal (pl. biliárdasztal). Kisebb labdákat kell használnunk, pl.: ping-pong labda, kisméretű gumilabda vagy üveggolyó. Fontos, hogy minden gyermek elérje a játékteret. Ebben az esetben vagy kézzel gurítanak vagy valamilyen eszköz segítségével (pl.: ping-pong ütő, légycsapó, fakanál…)

A játékot adaptálta

Szentesiné Keleméri Dóra gyógypedagógus

LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA

SZEMPONTOK

A játék előkészítő szakasza

A játék menete, zárása

Tevékenység

A bottal, kerettel közlekedő gyermek a segédeszközét/eit hagyja a játéktéren kívül, esetleg szobán, termen kívül a balesetveszély elkerülése miatt. A játékban ülő helyzetben tud részt venni: zsámolyon, széken ülve vagy szőnyegen törökülésben vagy térdelve. Ha zsámolyon ül a gyermek, akkor kisebb a mozgástere, nem tud a labdák után menni, helyezkedni. Ebben az esetben munkamegosztást kell javasolni a csapatnak, pl. az ülő gyermek a dobó/gurító, a térdelő pedig a labdaszedő. Sarokülés csak akkor ajánlott, ha semmilyen csípőprobléma nem áll fenn. Abban az esetben is csak kispárnán ülve, amit a két boka közé helyezünk.   

 

Ebben a játékban nem ajánlott a kerekesszékes gyermeknek a kocsijában maradni, mert nem tud a játékban önállóan részt venni és a többi térdelő csapattagra veszélyes lehet a kerekesszék közelsége. A kocsiban ülve nem tudja a labdát önállóan felvenni a földről. Ezért a gyermekeket kiemeljük a kocsiból vagy önállóan kimásznak a szőnyegre. Amennyiben tudnak ülni, akkor a fentiek szerint ültetjük őket. Ha önállóan nem tudnak megülni, akkor fekvő helyzetben játszhatnak. Legjobb a hason fekvés ékpárnán vagy összegöngyölt takaróval alátámasztva a hónaljnál. Így szabaddá válik a két kéz az elkapásra és a dobásra. Amennyiben nem megfelelő a hason fekvés (gyenge izomerő, fejtartás gyengesége, gerincferdülés, izomzsugorodás miatt) akkor oldalfekvésben is lehet játszani. A gyermeket hátulról szivacselemmel, párnával megtámasztjuk. Fokozott figyelmet igényel a többi csapattárstól a fekvő gyermek, nehogy rálépjenek, fellökjék.

A játékosok minden, a térfelükön lévő labdát a játék ideje alatt megpróbálnak átjuttatni a másik csapat térfelére. Lehet dobni vagy gurítani. Ha az egyik csapat térfele egy pillanatra teljesen üres, akkor vége van a menetnek és az a csapat nyer, aki minden labdától megszabadult. A minimum 5 perces játékidő leteltével több labda már nem dobható, gurítható. Ha nem fogy el egyik csapatnak sem a térfeléről a labda, akkor a az 5 perc leteltével lefújjuk a menetet. A játék végén minden csapat megszámolja a térfelén található labdákat. Az a csapat nyer, akinél kevesebb labda maradt.

SAJÁTOS szempontok, módszerek, változatok

Munkamegosztás a csapattagok között. Ki miben jó? Dobás, gurítás, labdaszedés.

 

Amennyiben több segítő, felnőtt, nagyobb testvér is részt vesz a játékban, akkor ölben is lehet tartani az ülni nem tudó gyermeket. Ha olyan gyenge a gyermek izomereje, hogy a labdát megfogni, eldobni nem tudja, akkor szivacslabdával is játszhatunk. Ha azt sem tudja megfogni a játékos, akkor „irányító, csapatkapitány” szerepet adhatunk neki. Ő figyeli az elgurult labdákat és szól a csapattársainak vagy figyeli a játék idejét.

Ha nem tud dobni/gurítani a gyermek, akkor a segítője a gyermek irányításával dobhatja el a labdát. Megmutatja, melyik labdát szeretné és hogy hova dobja. A dobni nem tudó gyermek számolhatja össze a labdákat a játék zárásakor.

Eszköz(ök), illetve azok adaptációi

Az optimális testhelyzet kialakításához szükséges párnák, zsámolyok, kisszékek.

 

Lehetséges variációk, továbbfejlesztés

Asztalon is játszhatunk, ld. a játék leírásánál.

 

 

Vissza a játékokhoz